Производителност на труда


Факт е, че стоя на работа по 8 часа дневно, но от тях всъщност работя само 2 или 3. И не съм сам.

Не познавам човек, който да прекарва цялото си работно време в работа. Което ме навежда на въпроса дали пък работохолиците не са по-ненормални, отколкото си мисля…

Чети още…