Мартин Фалдстийн (Wallstreet journal)…


…по повод силно регулираната икономика на Индия:

В Индия правителството счита мобилните телефонни услуги за лукс и не вижда причина да се занимава с тях – развитието им е оставено нерегулирано. Електричеството обаче се счита за важно, то е национален приоритет и от десетилетия държавата се е заела с осигуряването му за всеки гражданин. Като резултат, през 2006 г. в Индия повече хора имат мобилни телефони, отколкото имат електроенергия в жилищата си.