Защо и аз не съм социалист


Повечето хора с десни убеждения твърдят, че на теория социализмът звучи отлично, но когато се приложи на практика нещата винаги са катастрофални – в тази клопка попада и Sulla, който обяснява своите причини да не е социалист. Нещата винаги са катастрофални безспорно, както ни сочат примерите от практически всяка социалистическа държава. Но да се смята че социализмът “на теория е правилен, а на практика погрешен” е абсурдно. Ако една теория не кореспондира с практическите доказателства, то тя е погрешна. И социализмът на теория изобщо не е красив, правилен и не звучи добре…

Социализмът и капитализмът са просто резултати от по-базови идейни постановки и виждане за света – и от там произлиза коренната разлика между тях. Да се обсъжда кое е по-добро – социализмът или капитализмът, без да се засегне най-базовата морална разлика, означава просто да се плъзгаме по повърхността на проблемите, да се занимаваме с листата, без да виждаме корените.

Свобода

Основният постулат на свободата, като идея, е, че човек притежава себе си. Да бъдеш притежаван от някого другиго е робство. Тук мисля, всички ще се съгласят с мен  – все пак на този постулат се базира цялата модерна човешка цивилизация, право и морал.

Собствените ръцете и ум на хората са най-главните средства за производство. А те им принадлежат – както им принадлежи и всичко, което произвеждат с тях, защото ако не го бяха произвели, то нямаше да съществува.

Хората произвеждат различни неща (предмети, идеи) и ги разменят помежду си доброволно – това е свободна размяна или търговия. Разменят ги само ако искат – ако не искат, не ги разменят. Може да не са чак толкова доволни от размяната, но ако не я смятаха за достатъчно изгодна – нямаше да я направят.

Разбира се, съществува и друг вид размяна – недоброволна размяна. Тя винаги е съпроводена с насилие или заплаха от насилие – ако някой иска нещо което е твое, но ти не желаеш да му го дадеш, той може да го вземе чрез насилие или заплаха.

И тук, ето тук, дами и господа, е основна, базова разлика, която минава като червена линия между капитализма и социализма: социалистите смятат, че е морално да упражнят насилие и да вземат това, което друг е произвел. Аз не съм социалист именно защото смятам, че такова нещо е неморално.

Социалистите смятат, че има причини, поради които отнемането на блага от хората е оправдано и морално. Тия причини биват толкова много видове, колкото са и различните видове социализъм. Всякакви призиви за “разпределение на благата”, “социална справедливост” и т.н. се базират единствено на това – някои хора имат повече блага, други имат по-малко. Това е несправедливо и затова е морално да отнемем от тези които имат (които са произвели), за да дадем на тези, които нямат (които не са произвели).

Аз не съм социалист, защото смятам, че няма вариант или причина, поради които да е морално да вземеш чрез насилие нещо, което законно принадлежи на някой друг. Независимо какво ще правиш с това нещо, колко благородно предназначение си му измислил, колко то ще помогне на някой трети или на теб, независимо колко безполезно смяташ, че това нещо е за притежателя си. То си е негово и толкова – той го е произвел или законно купил – и ти нямаш никакви права над него, то не е твое, то е негово и не можеш да му го отнемеш без неговото съгласие.

Практическите приложения

Именно това е разликата между капитализма и социализма – социализмът в основата си е насилствен. Малко хора виждат това – повечето му последователи са добронамерени и го защитават, защото виждат само благородните му обещания, но не и методите, чрез които да се постигнат.

Създателите и идеолозите на социализма обаче ги виждат много добре и ги приемат – диктатура на пролетариата е максисткият термин за политическата система, която отговаря на социалистическите идеи. Макрс е осъзнавал – както осъзнават всички които прилагат социализма, че само диктатура е в състояние упражни достатъчно насилие, за да приложи на практика идеологията на социализма.

Магазинерски трикове
Магазинерски трикове 2 – завръщането на опаковките

Коментари

 1. Иван Димитров
  09/12/2011 - 09:15

  Много точно!

 2. Николай Цветков
  09/12/2011 - 09:20

  tl;dr, обаче още от първия абзац звучиш като Иван Костов на предизборен митинг. 😀

 3. Майк Рам
  09/12/2011 - 10:35

  По принцип съм съгласен с доводите ти, но теорията ти малко се пропуква по отношение на насилието. Самото формиране на държавата е форма на насилие, но това е компромисът, който и капиталисти, и социалисти приемат. Държавата играе ролята на разпределител на благата, защото има много хора, които извършват дейности, несвързани с производство, но имат нужда да консумират, например армията. Оттук идеята за чистия капитализъм, при който всички произвеждат и търгуват онова, което са произвели, също е теория, която не издържа на практика. За мен социализмът и капитализмът са две лица на едно и също нещо – човешкия морал. Те са като ин и ян – противоположности, които не могат да съществуват една без друга.

 4. Митко Василев
  09/12/2011 - 10:43

  Социалистическото е другата страна на монетата и не бива да се отрича, но е по-хубаво да си седи отдолу 🙂

 5. Кирил Кирилов
  09/12/2011 - 10:45

  Социалистите се държат с всички като към невменяеми които не са способни да вземат решения за себе си и се нуждаят от попечител който да се грижи за тях. Това е обидно за всеки свободомислещ човек.

 6. Лъчезар П. Томов
  09/12/2011 - 10:46

  Държавата не е насилие, ако беше насилие, нямаше да пуска хората да бягат от нея. Държавата е Договор

 7. Майк, моралният ти релативизъм е възхитителен – отдавна съм забелязал, че избягваш да заемаш твърда морална позиция по какъвто и да е въпрос и бягаш към средата независимо каква е тя – просто за да не се конфронтираш (в съзнанието си може би). И друг път съм ти го казвал 🙂 Същото важи за коментара на Митко Василев.

  За съжаление както повечето пъти, и тук не си прав. Оптималното положение между това да ти извадят бъбрека насила, защото някой друг има нужда от него, и това да не ти го извадят, защото си е твой, не е да ти го извадят наполовина.

  Примерът с бъбрека е reductio ad absurdum, но е най-добрия начин да се разбере проблема с “преразпределението”. Когато “преразпределяме” парите на другите хора така че да са “честно” разпределени сред нямащите е едно, ама ако ще разпределяме бъбреци изглежда малко по-различно, нали? Но разлика няма – бъбреците, както и продуктите на труда на хората, са тяхна собственост и никой няма право да решава какво да прави с нея, освен самите те. Надявам се стана ясно…

  Относно ролята на държавата, разбира се, държавите са започнали съществуването си чрез насилие – чрез военната аристокрация в античния свят, средновековието и ренесанса. Царе и лордове са държали населението в подчинение и са го ограбвали чрез данъци по силата на оръжието. Само че днес до голяма степен сме успели да променим функцията на държавата, нали?

  Държавата наистина Е насилие – тя е единственият легитимен насилник на своята територия. Чрез полицията и съдебната система тя е отговорна за легитимното насилие – хората са й го делегирали, за да го упражнява от тяхно име, да гони и осъжда престъпници. Само че държавата не може да има права (на насилие) които хората нямат (да се ограбват един друг), защото те (хората), няма как да й делегират права, които нямат. Така че всяко упражняване на насилие от страна на държавата върху собствеността на хората е неморално.

 8. Лъчезар П. Томов
  09/12/2011 - 10:50

  Насилието, използвано в социализма е само върхът на черешката. Социализмът проповядва точно обратното на Християнството – не почитай и не обичай родителите си, предавай семейството си и близките си, мами жена си/мъжа си, не работи, кради. Той не е атеизъм, той е сатанизъм. Атеизмът по принцип е “Вече съм достатъчно голям, нямам нужда някой да ме държи за ръчичка, за да постъпвам правилно, сам съм си авторитет”, а не “Бог няма и Сталин е неговият пророк, затова палете, убивайте и колете, чеда на Мрака”

 9. Лъчезар П. Томов
  09/12/2011 - 10:51

  Лонг, държавите са започнали като племенни обединения и вождовете са въплъщавали доверието на хората, феодализацията е процесът на изземване на властта от тях и съсредоточаване във вождовете ,като наследственото право е закрепостяване на тази идея

 10. “държавите са започнали като племенни обединения и вождовете са въплъщавали доверието на хората”

  това изобщо не е вярно. първите племенни обединения за които имаме информация са военни такива, създадени с цел завоюване и грабеж. това е логично – още от праисторически времена (че и при приматите) лидерът на групата е най-силният мъжки, който отстоява и налага властта си с насилие. традицията продължава по същия начин.

 11. Блестящ анализ!
  Сега левите хипари биха ти отговорили, че соца и комунизна изобщо могат и да се приложат без насилие – просто хората сами ще поискат да споделят всичките си блага с другите, доброволно. И даже вече се наблюдава този процес 🙂

  Когато ми е тъжно, винаги се сещам за това и искрено се развеселявам 🙂

 12. Грим, всъщност наистина се наблюдава и то отдавна. От незапомнени времена основната организация на човешкото общество е в комуни, в които всеки работи според възможностите и получава според нуждите си, всичко е общо и се дели според общо решение.

  Тези “комуни” се наричат семейства. Описаната организация действа когато всичко става доброволно, когато хората са близки и се познават… и са малко на брой.

  Дори и при това положение обаче виждаш колко често семействата са нещастни и/или се разпадат – макар да са от само двама души. Представи си сега “семейство” (комуна) от сто души и ще ти стане ясно че “общи решения с които всички са съгласни” ще могат да се вземат точно никога… накрая разногласията се “изглаждат” чрез насилие върху несъгласните и ето ти я диктатурата за “общо благо” 🙂

 13. Хаха 🙂 Ти описваш социализма като едва ли не робинхудство – взимаме от богатите и даваме на бедните…

  Мисля, че нещата са много, много по-комплексни от това.

  И изобщо, може би е добре да дефинираш какво точно разбираш под “социализъм”.

 14. Кирил Кирилов
  09/12/2011 - 11:02

  Дори и да приемем, че социализма може да бъде приложен със съгласието на всички без насилие (това в практиката е невъзможно) той много бързо се разпада и причината за това е пълната демотивация на всички в обществото.

  Това е много показателен пример:
  http://www.karieri.bg/karieri/.....ocializum/

 15. Рая, робинхудството няма нищо общо с “вземаме от богатите и даваме на бедните”: http://kaka-cuuka.com/2279
  Робин Худ се противопоставя на ДАНЪЦИТЕ и връща на хората данъците, които държавата е отнела от тях насила. В ония времена държавата е била по-пряма и не е обвивала събирането на данъци в благовидни предлози, за да скрие истинската им същност на “дай ми парите си или влизаш в затвора” (която е същата и до днес).

  колкото за дефинициите, смятам че всеки четящ този блог е запознат с подобни базови термини или да си ги провери сам. ако ти не си… може би този блог не е за теб – нещо, което отдавна си мисля, заради елементарните ти коментари

 16. Brace yourself, че със сигурност ще налазят разни носталгично настроени хорица и по-заблудени младежи.
  Пропуснал си друга основна идея – тази за равенството между хората и как ти (аз, той, тя) с две висши трябва да си равен с Вътьо от Тъбъдъткино, който не може да си напише името. Тук мога да “излея” много, но е 9.12, тоест денят след 8.12 и ми е трудно…

 17. Благодаря, Лонги, за чудния текст.
  Поздрави от десните хипита 🙂

 18. въпреки, че съм с десни убеждения (т.е. съм принципно съгласен с горното), мисля че поста и примерите са прекалено драматични..

  но не за това пиша – ако имаш 16мин, изгледай ей това: http://www.ted.com/talks/richard_wilkinson.html

  има някои нефинансови показатели на обществата, които принципно имат значително по-добри стойности при малки различия в социалните слоеве. от които по-добри стойности печелят всички, вкл. тия които плащат за по-малките различия

 19. Да разбирам ли, че ако една държава мможе да рискува живота ти (пращайки те на война против волята ти) или пък ако те задължава да убиваш хора в интерес на другите от обществото, то това е социалистическа държава? По гореописаните критерии.

 20. Много мило 🙂

 21. StefanR, не задължително социалистическа, но тиранична. Социализмът е просто частен случай на тиранията. Неслучайно почти всички цивилизовани страни изоставиха наборните армии и се ориентираха към професионални (т.е. доброволни). Яркото изключение е Израел който е в постоянна война от 50 г. и използва армията си за да се защитава (не че това оправдава задължителната казарма, но при военно положение реформи трудно се правят) и Швейцария която има задължителна казарма но издига неутралитета до държавна философия (т.е. никога не воюва)

 22. Лъчезар Богданов
  09/12/2011 - 11:24

  Абе това с анархо-соц-хипарите и тяхната омраза към капитализма и частната собственост може да го проверим в софийските барове всяка вечер, като им предложим да ни дарят ай-фоните си, ай-падите си и т.н. “ай” продукти на капитализма, с които разменят линкове за онлайн гледане на Цайтгайст и други интелектуални произведения на Майкъл Мур в Ю-Тюб.

 23. Митко Василев
  09/12/2011 - 11:44

  Абе, обяснението “къф не съм”, да не е некаква мода напоследък? Да зема и аз да се изкажа, к’во ли? Темата очевидно е благодатна 🙂

 24. kilikanzer
  09/12/2011 - 10:46

  коментар от Свежо: По принцип тезата ти е вярна!Доста идеализирана обаче!Защо?Защото в България капитала не е оформен нормално както в другите западноевропейски държави.Капитала не се е разраствал нормално в течение на времето и чрез смяна на поколенията.Капиталът в България беше заграбен и разпределен на приближени на комунистическата власт.Така,че ако защитаваш тезата си означава , че защитаваш криминалното натрупване на първоначалния капитал в България!

 25. Longanion, излиза, че Щатите от 60-те години са тиранична държава, а в момента повече капиталистическа. Ако нападнат и Ирак, обаче, стават отново тиранична(ще им се наложи) 🙂

 26. В момента практически всички държави са до известна степен тиранични. Ако използваме морала на ненасилието за критерий, всъщност нито една държава в света никога не е била морална…

 27. Майк Рам доста ги разбита тия работи, изненадан съм 🙂 😛

 28. Имах предвид мобилизацията, не нападението.

 29. Б.Величков
  09/12/2011 - 12:01

  Пешо, по така описаните критерии в момента няма държава, която да не е социалистическа. Поради простата причина, че няма държава, в която интересите на отделния индивид да бъдат поставяни над интересите на обществото. В момента, в който възпрепятстваш реализация на нещо, което представлява обществен интерес, ти биваш насилствено усмирен. Независимо дали това насилие се осъществява брутално чрез физическа/психологическа интервенция или индиректно, чрез административни хватки, примерно.

 30. Б.Величков, това имах предвид и аз.

 31. При социализма няма богати от които да се взима 🙂

 32. … за това не работи 🙂

 33. kilikanzer
  09/12/2011 - 11:10

  коментар от Свежо: И за да не звучи едностранчиво то ако защитаваш пък лявата идея това означава , че защитаваш същите тези които притежават капитала.Така , че прилагането на леви или десни убеждения не са валидни за нашите условия на „демокрация“.Просто е губене на време.

 34. Величков така си е. Всички държави са донякъде тиранични. Това че положението на нещата е такова обаче, не значи че това е морално.

 35. “Само че държавата не може да има права (на насилие) които хората нямат (да се ограбват един друг), защото те (хората), няма как да й делегират права, които нямат”

  Демек излиза, че държавата събира данъци, защото хората са ѝ делегирали собственото си право да събират данъци? Държавата има много права, които суверенния ѝ народ не притежава, и които нямат нищо общо с капитализма и социализма.

 36. За мен основната разлика е близка до твоята:
  – за социалистическата идеология справедливост е всички да получават по равно, независимо какви са и какво правят
  – за капиталистическата идеология справедливост е всеки да получава в зависимост от това какъв е и какво е направил

  Очевидно е, че и двете са идеализирани и няма система, в която едно от тези да е изпълнено перфектно, но разликата е осезаема.
  Това е едно от най-важните неща, тъй като хората най-често гледат справедливостта.

 37. ланз, данъците по дефиниция са задължителни (т.е. ако не платиш следва насилие).

  според морала на ненасилието, който описвам горе, държавата няма право да събира данъци от хората, защото няма кой да й делегира това право. ако аз нямам правото да ти взема насила парите, няма как да делегирам това “право” на държавата да го върши вместо мен.

 38. Имам въпрос и ми се иска да го задам.Ако “социализмът и капитализмът са просто резултати от по-базови идейни постановки и виждане за света”, то това ги поставяна една плоскост с религията. Та въпросът ми е: Би ли имало комунизъм или капитализъм, ако го нямаше християнството.

  Апропо, не мисля че твърдението за практическата несъстоятелност на социализма е абсурдно 🙂 Но да не се отклоняваме.

 39. Питай китайците 🙂

 40. @Лъчезар П. Томов
  Договорът с Държавата е малко като договор с мобилен оператор… подписал си го още преди да се родиш и се измъкваш от него с голям зор, само за да попаднеш на друг при сходни условия 🙂

  Държавата е тирания, която сме склонни да преглътнем (по липса на по-добро предложение) и единствения начин да си осигурим по-голяма степен на свобода е да консумираме колкото се може по-малко от държавата (демек да зависим по-малко от нея и липсата й да не ни вкарва в духовна и физическа катастрофа) 🙂

 41. Прочее
  09/12/2011 - 13:59

  Фатката не е какво имат да кажат китайците, понеже те нямат думата. Както е написал sulla, японският император носи костюм, а английската кралица не носи кимоно. Всичко това е предопределено от историческо-цивилизационни процеси в миналото.

  Въпросната “плоскост” не е нищо повече от философията, и тя обединява не само комунизма, капитализма и религията, ами и всичко останало. И понеже обективната действителност е една, всички те могат да бъдат причислени или към истината, или към свободните съчинения. За да стане това, обаче, трябва всеки да ги прекара през собствената си мозъчна трансмисия, понеже насила мисъл не става. Което пък е пряко доказателство за валидността на индивидуализма, т.е. на капитализма и т.н.(Това, което е насила, не е свързано с мисъл, значи не се основава на действителността, значи неминуемо следва да бъде балансирано.)

 42. Bisser Stoyanov
  09/12/2011 - 14:24

  Браво Петър, браво Стойков! Карай в дясно. Харесва ми , че не се изкушаваш да даваш леви мигачи. Добре е, че напоследък проявяваш забавното си чувство за хумор в модерацията на коментарите.

 43. Ама сега да не обявите, че всяка диктатура е соцализъм? Щото после ще кажете, че няма капиталистически диктатури или че е тавтология.
  И никой не се нае да обясни к’ва точно ми е ползата от миролюбивия капитализъм, като дойдат мутрите и корпорациите?
  Предпочитам да са част от висшия апарат (вие му викате социализъм, не знам защо), отколкото да го контролират, щото в първия случай поне са малко и са явни, а във втория освен апарата си контролират и много други неща и най-важното седят си на тъмно.
  Разбирам да живеехме “при равни други условия”, че да се биете в гърдите и да слагате етикети наляво и надясно, обаче в случая е загуба на време.
  Англичаните отдавна са го разбрали.

 44. – за социалистическата идеология справедливост е всички да получават по равно, независимо какви са и какво правят
  ——-
  Това е изначално грешна постановка, поради факта, че всяко нещо в природата търси най-малкото съпротивление. Включително и човека. Например – защо да се скъсваш от работа, след като накрая пак ще получиш възнаграждение? И за да не каже някой, че това е чисто човешка черта, поледнете животните – дали някое животно ще хукне да гони 2 дена плячка, при положение, че може да си лежи, а друго животно да му донесе храната на крака?

  Преди време имапе интересна статия в Капитал, ще се опитам да преразкажа накратко идеята:
  Професор в университет спори със студентите си по същата тема, която се засяга тук. Студентите твърдят, че социализма/комунизма е много яко нещо. Професора ги навива за малък експеримент, за да докаже, че не са прави. Обявява, че при всеки изпит/контролно/проект, ще оцени всички, но на всеки ще пише осреднена оценка (средно аритметично от всички оценки). Съгласяват се студфентите и почват. След първия изпит средната оценка е (примерно) 5.20, всички са доволни и щастливи. Само че тези, които биха имали 6, си казват “абе аз що да се напъвам за 6, като ето на 5 си ми пишат ей така?” и спират да се напъват. Следващия път те имат (примерно) 5-ици, а средния успех вече е (примерно) 4.80. И така нататък… В края на семестъра средната оценка, която получават всички (!!!), клони към 3. 🙂 Изводите са за вас, но ние този експеримент сме го играли 45 години, мисля няма нужда от коментари…

 45. Soldier of Fortune
  09/12/2011 - 15:23

  Не съм се убедил , че в нашата страна има много десни хора и политически субекти с дясна идеология…Аз не бих могъл да бъда социалист , дори и в соц. Общество , това го доказва и практиката ми в него. Но това не означава , че съм някакъв капиталист – така поставени “нещата” са силно манипулативни- Според мен е важно да се види , че либералната демокрация е много голям мотор за развитието на Човечеството , но много човеци ,събития и времето са я изкривили и ТЯ е на етап на който й е нужно трезво преформулиране…

 46. Защо да е неморално да се вземе от някого насила нещо което притежава? Има хора които имат много и други които умират от глад. Алчността и жаждата за притежание е страшна сила която трябва да бъде контролирана.

 47. Ами ако смяташ, че е морално да използваш насилие спрямо другите, това само говори що за човек си.

 48. Прасунсен
  09/12/2011 - 16:37

  @Eмил, ако тия хора, които имат много, са го създали сами, защо трябва да се взема от тях и да се дава на ония, които не са създали нищо?

  (Ако става въпрос за разпределение на природни блага, демек земя, вода и тн, е друг въпрос.)

 49. Б.Величков
  09/12/2011 - 16:58

  Ако следвам чисто теоретичната ти постановка, от нея излиза, че всички десни трябва да копнеят за социализъм…. Защото единствено при него държавата и шепа избрани люде са “топ-тирани”, които не позволяват на отделния индивид да иззема контролните функции върху популацията. В същото време във всяка една “развита капиталистическа” страна виреят индивиди, които къде директно, къде не толкова практически са се развили до държави в държавата и владеят достатъчно механизми за контрол и влияние върху тези, от които искат да приберат нещо /пари, имоти, бизнеси и прочие/. С други думи – при социализма твоите тирани са Държавата и Партията, докато при капитализма са Държавата, Партията на власт и Всеки един, който има достатъчно пари да контролира част от първите две.

 50. Разликата е голяма и основна – когато държавата няма властта да принуждава хората, силно намалява и стимула на хората (и фирмите) да си осигуряват позиции във властта с цел облагодетелстване.

  Огромното влияние на икономически кръгове върху политиката се получава единствено защото политиката има властта да определя до голяма степен кой да печели и кой не. Има властта да определя коя фирма да получи разрешителни и коя – не. Има властта да раздава субсидии, да помага и пречи на бизнеса, да определя такси и мита и да ги отменя за някои.

  При това положение разбира се, че всеки ще иска да се набута да контролира правителството – дори ако не да се облагодетелства, поне да попречи друг да му направи мръсно чрез лостовете на законите и държавата…

 51. Напълно съм съгласен с теб Лонганлоне! Свободата е базисно право, което не може да се отменя по целесъобразност. Моралният аспект пък, който си вкарал в статията си прави твърдението ти желязно.

  Ние, разбира се, можем да осъждаме морално милиардера, който не дава част от доходите си на гладуващите, но не можем да посягаме на честно придобитото му имущество. Тук обаче опираме до въпроса, честно ли е придобито дадено богатство?

  За съжаление криминалният български “преход” наложи едно, до известна степен, истинно мнение, че по-голяма част от българските новобогаташи са престъпници и креатури на бившата ДС. Което пък дава право на бедния българин да си мисли, че моралът е на негова страна. Друг въпрос е, че той не вижда в демократичните институции инструмент за въстановяване на правото.

  От там и лумпените, готови да разменят свободата си за материални придобивки нарастват лавинообразно. Но това е друга тема, която е извън теоретичните постановки за свободата 🙂

 52. Б.Величков
  09/12/2011 - 17:22

  Всичко е точно, освен “…когато държавата няма властта да принуждава хората…” 🙂

  Аз лично не се сещам за такава 🙂

 53. аз също не се сещам за такава – затова именно намесата на бизнес-интересите в политиката са проклятието на почти всяка демократична държава в момента…

 54. Ървинг Кристъл, Капитализъм и култура: http://mediatimesreview.com/oc.....ulture.php

 55. Иван Фърчанов
  10/12/2011 - 01:05

  Хайде да си дадем сметка, че в съвременната демокрация левите и десните идеологии спорят само за средствата, с които да упражняват насилие върху човека, а не срещу самото насилие! Изборът е между този, който предлага първо да те нахрани и след това да те набие и другия, който първо бие, а после храни. Аз не искам нито да ме хранят, още по-малко пък да ме бият. Без значение в какъв ред – ляв или десен. Партиите и политиците са инструменти на вездесъщия Насилник – държавата! Те гарантират това насилие като ни създават илюзията, че ние сами си го избираме.

 56. леле, колко се изписа само за един ден…….

  Разбира се, всяка държава е повече или по-малко тиранична – тя преразпределя блага от тези, които ги правят към други. Това я дефинира като държава.

  “Правото” да събираш данъци, обаче, не е никакво право, защото не следва от най-общите права: на първо място “мета-правото” (правото да имаш права), личната свобода (да разполагаш със себе си), правото да създаваш неща и правото да разполагаш с тях. Да разполагаш с чуждите пари не е право, а присвояване. Когато го прави държавата му казваме “данъци”, когато го прави частно лице – “кражба”.

  Дали ще наричаме една държава “социалистическа” се определя от това колко от произведеното от хората тя преразпределя; а “тиранична” – от това дали е ограничила основни права на хората си. Т.е. тираничната държава може и да не праразпраделя много (а да е ограничила други права – политически, религиозни и т.н.), но социалистическата държава винаги е тиранична.

 57. Longanlon-e, мислех за твое мнение, че вече няма дясна или лява политика (http://kaka-cuuka.com/251), как може тогава да не си социалист? Естествено, че не си, както не може и да си динозавър.
  Ако приемем политиката за текст, все едно е дали ще го напишеш този текст със син или с червен цвят, това няма да промени смисъла, нали?

 58. Като държавата насилствено събира данъци, нека спрем всички да плащаме данъци, пък да видим дали ще има полиция, която да въдворява някакъв ред! Тук не говоря за армия, а за полиция. Нека приемем, че живеем в абсолютно безконфликтни времена. Защото ако данъци се събираха по желание никой (или почти никой) нямаше да плаща данъци, след което няма пари за образование, полиция (да приемем, че образованието можем сами да си го доставим с тези технологии, но без полиция не може). Ами прокуратура? Ами обнародването на закони? Моделът, който предлагаш с писанията си (без насилствено събиране на данъци) няма как да се приложи.

  Примерът, който даваш с даряване на бъбрек е също толкова преувеличен, колкото апокалиптичарите, които говорят за края на света и глобалното затопляне. Животът не е толкова черно на бяло.

 59. коментар от Свежо: Харесват ми коментарите на Лъчезар Томов и на Киликанзер. Навремето ми беше много интересна Политикономията. Там ставаше дума за ограбване на труда чрез принадената стойност, която не се изплаща на работника и е основна база за забогатяване на собственика. Така че докато те четох си мисля, че изпускаш в ˝кражба от тези, които имат˝ момента с ˝ кражба от тези, които вече са откраднали от теб˝

 60. коментар от Свежо: Относно коментарът на Лъчезар Томов за племенните вождове и военната аристокрация – Лонгалон, приемаш, че вождовете са били най-смелите и достойни мъже, които по право са получавали повече плячка при разпределянето й – и , си оставаш дотук. Не стигаш до следващото стъпало на мислене, което Лъчезар ясно си казва – налагането на наследствено право на вожда -т.е. вече не е най-смел и достоен, а детето на татко. То получава повече от спечеленото от другите.

 61. коментар от Свежо: Лично мои си съждения : появата на семейството като първопричина за неравномерно разпределение на благата. Първите аристократи са произлезли от РОДОВОобщинния строй. Детето на вожда получава по наследство неговите привилегии Династиите какво са? Даже и сега, какъв труд и идеи влага английската кралица и сие, та получават доходите си?

 62. коментар от Свежо: (thumb up) (thumb up) (thumb up) 😉

 63. kilikanzer
  10/12/2011 - 07:52

  коментар от Свежо: (thumb up) (thumb up) (thumb up)

 64. Gligi, действително всяка държава Е тиранична, но това не означава, че така е правилно и морално, нито че не може и не трябва да бъде другояче.

  Д.Н. ако държавата ограничаваше дейността си само до изначално присъщите й функции – полиция, армия и съдебна система (т.е. да бъде безпристрастен рефер и защитник на икономиката и обществения живот и правата на хората), парите от концесиите на природните блага (които принадлежат на всички хора) и от данъци върху замърсяването (замърсяването вреди на трети страни затова облагането му е своево рода заплащане за това), щяха да са напълно достатъчни за тия дейности.

  Пухи, имаш известно право за родовообщинния строй. То същото се получава и в социалистическите държави – децата на лидерите са по-равни от другите и постепенно се създава един вид аристокрация. Което иде да потвърди тезата ми че семействата са един вид комуни, както и че социалистите искат да ни върнат в средновековието 🙂

 65. коментар от Свежо: Още сме на етапа крадене и преразпраделяне и по вярната думичка е ˝анархия˝ а не ˝демокрация˝ 🙂

 66. Значи искаш да кажеш, че концесионерите и замърсителите са напълно достатъчни, за да изхранват всички полицаи, войници, офицери, съдии, прокурори плюс всякакви разходи свързани с тези браншове. Не знам как го изчисли.

  А забравихме и пожарникарите. Или искаш да кажеш, че те трябва да са частници и който иска – плаща за услугите им, а който не иска, негова си е отговорността. Така в Тениси преди година изгоря една къща, а пожарникарите се включиха едва след като пламъците започнаха да се прехвърлят в съседните домове, които си бяха платили за пожарна (във въпросния град се плаща за пожарна доброволно).

  А какво правим за образованието? Всеки да си възпитава и учи децата си, както смята за добре? Тези, които нямат време и/или желание да инвестират в това (а такива хора със сигурност има) ще са създали един престъпник повече или иначе казано допълнителен разход на полицията и съдебната система. А за законите? Нуждата за някои от тях се установява едва след дълги и скъпи проучвания, които обаче по-късно спестяват сума ти пари. И други разходи могат да се появят като някое природно бедствие.

  И аз съм за малко правителство, но и то изисква данъци. Всичко това, което споменах не виждам как само от концесионери и замърсители ще се покрие.

 67. гледаш доста късогледо на нещата. общо взето приемаш, че ако нещо в момента го върши държавата, ако я нямаше държавата, нямаше да има кой да го върши… т.е. типично като повечето социалисти смяташ, че хората ядат доматите с колците и трябва някой да се грижи за тях щото не могат сами да се оправят.

  приюти за бедни и сираци, помощи за бедни, общо социално осигуряване, пенсии, пожарна, общински и частни училища, лекари и болници, качествен контрол на стоките и т.н. са съществували много преди държавата да изземе голяма част от тия функции

  хората се организират и правят това, което им е нужно. това личи най-вече в първите векове от развитието на САЩ и Австралия, които са практически единствените държави, които започват без тираничен държавен “багаж” остатък от монархичното минало

  виж тая книга – сигурен съм че ще ти хареса и ще научиш много факти за които не си и подозирал: http://kaka-cuuka.com/knigi/libertarianstvoto/

 68. Далеч съм от мисълта да приемам тираничността да държавата като нещо неизбежно за хората.

  @ Д.Н. – Точно така, държавното финансиране за обществените услуги може да се сведе до минимум. Гражданските и търговските съдилища могат да не са под опеката на държавата, а съответно на общината и на бизнес организациите и да се издържат от съдебните такси.

  Пожарната и болницата могат много по-добре да се финансират от вноски, осигуровки и застраховки; защото както виждаме – здравният данък просто не работи. Специално за пожарната – който иска да си плаща вноски, който иска – да се застрахова, пък застрахователните компании ще предпочитат да плащат на пожарната да гаси неплатежоспособните горящи, преди да са запалили и застрахованите съседи. Последното може да се чете и като метафора.

  Армията в този си вид е машина за източване на пари, а полицията – откровен рекет. Личен пример – вчера платих 400+ лв за СОТ – рекет за частните ченгета, може ли някой социалист да ми обясни защо тогава да плащам и на държавните?

  А за нищо на света не бих дал детето си на държавната образователна система!

 69. Специално за полицията и съда, и днес има добри практики те да не са държавни – шерифите в САЩ са към общините и се избират пряко от гражданите, а арбитражните съдилища дори у нас изобщо не са свързани с никаква власт (държавна или общинска) а са частни.

 70. Дали нещо е държавно или общинско, то пак се обслужва от правителство (във втория случай общината), тоест пак се плащат данъци. Тогава пък някой ще пише за тираничната община и как тя му взима пари насила без неговото съгласие. Тоест каква е разликата? Дали Пешо или Иванчо ще ми вземе парите, аз пак ги нямам.

 71. kilikanzer
  10/12/2011 - 14:52

  коментар от Свежо: Думичката „анархия“ е демонизирана.При анархията също има ред.Основното положение е че индивида е свободен и спазва законите на обществото.Грешно се използува смисъла на анархията като хаос.При анархията централно място се определя на свободата на хората и морала. 🙂

 72. Д.Н., местното самоуправление е много по-важно от централното:
  http://kaka-cuuka.com/7

 73. Тук ми се струва, че говорим за различни теми – кое правителство е по-важно и какво са данъците. Аз говорих за второто По-горе ти писа:

  “ланз, данъците по дефиниция са задължителни (т.е. ако не платиш следва насилие).

  според морала на ненасилието, който описвам горе, държавата няма право да събира данъци от хората, защото няма кой да й делегира това право. ако аз нямам правото да ти взема насила парите, няма как да делегирам това “право” на държавата да го върши вместо мен.”

  В САЩ около половината от гражданите не си платиха данъците за миналата година, но не виждам да се е упражнило насилие над повечето, но нека не задълбаваме тук.

  В едно свободно общество би трябвало всеки да реши дали да делегира на правителството (било то държава или община) правото да върши нещо вместо мен. Аз ако не мога да понасям всякаква форма на правителство няма да делегирам правото на местното самоуправление да ми взима парите. Все пак с труд съм си ги изкарал – ще си правя каквото искам с тях.

  И каквото и право да е делегирано на местната власт, тя също може да увеличава данъците колкото си иска. Хората не се местят толкова много заради данъци – тоест не са толкова чувствителни към тяхното увеличаване, дори да са местни.

  И не си прав за делегирането на правото на държавата да събира данъци. САЩ, които много ги даваш за пример си имат в своята Конституция Commerce Clause: http://en.wikipedia.org/wiki/Commerce_clause

  Тоест на Конгреса е делегирано това право – да събира данъци. И това право го има някъде от поне средата на 19-и век (забравих кога е създадена тази клауза). Ако американският модел е толкова за пример, досега трябваше да са се усетили и отдавна да са се отървали от този тумор наречен Commerce Clause, а Хърман Кейн нямаше да говори за план 9-9-9.

 74. Маринов
  10/12/2011 - 16:54

  коментар от Свежо: Все тая…Принудата е в основата на всеки един обществен строй.Терор и натиск на върхушката върху индивида,независимо доколко е справедливи социалните механизми.Както е казано: няма истинска свобода,но има СТЕПЕНИ на робството.Но животът е кратък,не си го вгорчавайте допълнително … 😉

 75. нещо много бягаш от темата на статията – аз ти обяснявам че събирането на данъци е насилствено отнемане на собственост, ти ми говориш за кейн и най-спорната клауза в конституцията на сащ – вниманието ти е изцяло отдадено на листата, а пренебрегваш корените на дървото, които се опитвам да посоча

  обясних защо според моето разбиране за морал, насилственото ограбване на хората е недопустимо.

  обясних, че има достатъчно примери, които сочат, че не е нужно никой да бъде ограбван, за да се развива обществото и икономиката.

  никой не е казал, че общините трябва да събират данъци. катедралата в Улм е построена с доброволни дарения и труд от местните хора – толкова невероятно огромна е, че надвисва като кораб майка над градчето. така, както навсякъде хората живеещи заедно са се сдружавали и събирали пари за общото си благо – не само в сащ, не само в германия, ами и у нас. събирали са пари и са строили сами църкви, пътища, мостове, училища, болници, богати хора са дарявали пари за университети.

  виждаш, че нещата са ставали и могат да стават. но преди да говорим за практиката, трябва да си изясниш своята морална позиция – щото не виждам да имаш такава, може би затова усилено бягаш от това да я заявиш. кажи какво е отношението ти към насилственото събиране на данъци (мнозинството гласува данъци и те се събират от тези които не желаят да ги плащат насилствено) и това е.

 76. коментар от Свежо: (thumb up) (thumb up) (thumb up) 🙂

 77. Моята морална позиция е, че данъците са нужно зло и трябва да се плащат. Без никакви данъци едно правителство не може да съществува, а без правителство не може. Друг е въпросът, че някои данъци могат да се избегнат, а други – може и без тях (тоест правителството да не харчи толкова много). А самите данъци също така се променят – вдигат се или се намаляват, защото съседната държава (или община) таксува по-малко и ще може да вземе инвестициите ти. Ясно е, че никой не обича да плаща данъци, ама не може всичко на този живот да обичаме.

 78. тоест при определени обстоятелства приемаш за морален насилствения грабеж.

  поне да си знаеш, щото всичко останало са просто оправдания – ама за това, ама за онова…

 79. Не, не го приемам за морален, но твоят морал като е такъв – твое право. Моралът по принцип е относително нещо, ама какво ли се занимавам да ти го обяснявам.

  Без правителство не може, а над 90 процента от приходите му идват от данъци. Философски и морално погледнато можем да спорим както за голямо правителство, така и за никакво или недействащо правителство (поради липса на средства – не се събират данъци).

  Защо да плащам ДОД? Това са пари, които съм си ги изкарал с пот на челото.
  Защо да плащам ДДС? Откъде накъде държавата ще се бърка в търговията?!
  Защо да плащам такса за патентоване на мое изобретение? Откъде накъде да плащам за моя идея?! Трябва да мога безплатно да я патентовам.

  И така нататък, и така нататък! Перфектен свят няма. Без тези данъци се появяват други проблеми. Преди месец ме глобиха (пак един вид данък – заради едното невнимание), че не съм спрял на стоп. Аз никога не спирам на стоп (от 5 години съм шофьор) и досега нито съм предизвиквал катастрофа, нито паника от каквото и да е естество и съм достатъчно разумен като карам. И въпреки всичко ще трябва да платя тази глоба. Според твоя морал и според знанието ми, че съм разумен шофьор с 0 ПТП-та и 0 проблеми на пътя полицията ме е обрала по силата на закона. Ако следваме твоята логика (която не казвам, че не е правилна), аз плащам за глупавото каране на някои хора, заради които са сложили онзи стоп, на който аз съм видял, че е поредният стоп, на който не си струва да спирам – просто защото се вижда от самолет, че нищо неприятно няма да стане – няма коли, които да ми пресичат пътя, няма и пешеходци. Да, ама това е положението. Не винаги животът е справедлив.

 80. и това именно е разликата между идеализма и реализма 🙂 мислех да пиша продължение на тоя пост относно това защо да приемаме гореописания морал като абсолют в реалния живот би било чист идеализъм (т.е. идиотщина). нещо се разубедих (мързи ме най-вече де), но основната идея е моралът да е пътеводна светлина в живота на човек а не догма.

 81. Прочетох статията на Sulla, но препрочитам да коментирам тук изводите му, че без религия няма морал като грешна заблуда, често срещана при религиозните хора

 82. И да свериш времето в блога 😉 (Този коментар е за триене)

 83. ju, защо предпочиташ да коментираш тук? Защото няма кой да те плесне през ръчичките ли?

 84. Свободен цитат по Боаз:

  Десните искат правителството да е като ваш баща: да определя правилата и да пошляпва напослушните. Левите искат правителството да е като ваша майка: да храни гладните и да бърше дупето на нааканите. Либертарианците ви казват: стиги с тия детинщини, вие сте възрастни хора и можете сами да си грижите за себе си и да взимате решения…

  А човешкият материал се обажда: Ама как така, ние не можем без правителство, че кой тогава ще ни шляпа, храни и бърше дупетата?

 85. коментар от Свежо: Толкова е хубаво,че ти не си социалист! (thumb up)

 86. Longanlon, твоето е идеализъм. Данъците само философски (разбирай и идеалистически) погледнато са кражба. Данъци могат само да се намалят – и то до определен праг – но не и да изчезнат. Те винаги ще съществуват. Това твоето “винаги може още да се намалят” е точно като “от богатите винаги може още да се вземе и да се даде на бедните.” Нито богатите са мандра или хора заслужаващи да дундурикат този и онзи задето са успели, нито правителството е напълно излишно. А последното се издържа основно от данъци и поради тази причина то (местно, централно и т.н.) си измисля икономически дейности (защото само там са парите – те не виреят във въздуха), които да таксува. Защото ако съществуваше само на базата на дарения, ще имаш така наречения free rider problem, за който съм сигурен, че си чел. Мисля, че вече съм достатъчно ясен.

 87. точно тва имах предвид, баце – да се мисли, че може да се приложи в момента описаното в статията би било идеализъм

 88. А, извинявай! Не те разбрах по-рано. 🙂

 89. Петко Фенерски
  12/12/2011 - 16:12

  Хм, Л., мисля че статията ти е много, много красива теоретично.

  Все пак “свободата” в страната на млекопитаещите е оттук до другия тигър, крокодил, или … мутра, а хората са се обединявали в племена и държави (т.е. отказвали са се от свободата си) или са се оказвали обединени по някакви причини още преди социалистическите идеи.

  Сам казваш, че сегашните държави са “тиранични”.

  Сегашното състояние е резултат, а не цел на естественото развитие. Лошият социализъм е страшен на фона на добрия капитализъм, но май е прекрасен на фона на ямата с крокодилите.

 90. “ямата с крокодилите” бидейки?

 91. Жилов
  12/12/2011 - 18:17

  Под яма с крокодили може би визира феодализма, но социализма не е далеч от него

 92. По-скоро визира липсата на държава

 93. @nArch: Защото по моя преценка, спор с Skula по тази тема едва ли може да се води, а тази забелжка май беше пропусната тук. В последствие видях, че е спомената от Longanlon в коментарите на другия блог.

 94. Точно образованието и здравеопазването следва да са платени, за да са качествени
  Щото сега, като знае сульо и пульо, че образованието му е почти без пари, и просто трябва да ходи, за да изкара неква хартишка и няма стимул да учи….
  Не случайно в щатите, държавните училища се смятат за ебаси и долното качество, и даже бедните хора се борят за някакви стипендии, за да влязат в престижен, НО ЧАСТЕН образователен институт… А тука, сульо и пульо решили да стават студенти, и взели, че искарали …. А какво са научили – и те не знаят… Но гордо са носители на поредната тапия… Дето викаше един мой бивш шеф, ние ся дипломите ли ще си четем, или работа ще вършим…

  По отношение на социалните програми на държавите пък…. Думи немам… отвратителна работа…

  Десет стъпки да се оправи България:
  1. Отмяна на тъпия кодекс на труда
  2. Забрана на синдикатите
  3. Приватизация на НЗОК
  4. Приватизация на НОИ
  5. Доброволно осигуряване, отпадане на задължителното такова
  6. Възможност да се вадят изпълнителни листи срещу държавни и общински органи (Сега чакам по сто месеца да ми върнат ДДС-то, дето съм надвнесал, а в същото време ми вадят изпълнителен лист за това, че аз не съм платил – отде, като не съм получил пари)
  7. Излизане от социалистическия европейски съюз (нема такава простотия)
  другото на вашата фантазия

 95. Аз пък смятам, че образование поне до 12 клас трябва да има безплатно. Да, може да е комунистическо като идея, но това после спестява пари на всеки за полиция, армия и други такива средства за сигурност. Защото като нямаш средно образование – успех да си намериш работа! Даже като шофьор на ТИР може да не те вземат. За САЩ и държавните училища… то впрочем такива няма. Публичните училища там (тоест тук, защото съм в САЩ) са на общината и най-вече тя инвестира в тях. Евентуално може някой и друг долар да падне от по-високо ниво (окръг, щат, държава), но колкото по-високо е това ниво, толкова по-малко са парите.

  А за университетите – ако говориш и за тях – не си много прав. Не искам да издребнявам, но в САЩ държавен университет няма. Те са на щатско ниво (University of California – Berkeley, University of California – Davis, University of Wisconsin – Madison, University of Connecticut, etc.) и честно казано картинката е доста по-комплексна отколкото я описваш. Ако беше прав, тогава University of Pennsylvania нямаше да е в Бръшляновата лига. Също така нещата опират и до това какво искаш да учиш. Някои университети имат по-добри програми в социалните науки, други – в математическите, трети – в медицинските и т.н. Под по-добри по-често става въпрос за по-реномирани, защото вече на много места нивото на образование е изравнено. Бръшляновата лига и още десетина университета ти дават някакъв тласък във възможностите, но останалите са горе-долу на едно ниво.

  И нека се изясня за началото на този коментар – по-добре по-ниско качество на образование, отколкото някои да получат блестящо образование, а други – никакво. Защо? Ами защото образованието най-вече си зависи от теб. Ако не си ученолюбив, ако не си изследовател в сферата си, освен ако не ти дойде супер даскал или професор да ти преподава – човек, който с две изречения ти казва това, което повечето негови колеги казват в 20 и накрая нищо не разбираш или отдавна си спрял да слушаш и изобщо ти подрежда целия план на материала в главата ти – ти няма да прокопсаш ако ще и 1 милион лева да пръснеш.

 96. планков
  13/12/2011 - 00:31

  Сега като Си среднист или висшист и работата на вратата
  чука
  Умрем да слушам за безплатните обяди

 97. Разбира се! Питай някой, който е решил да се прави на тарикат и да спре в 8-ми или 9-ти клас дали нещо си е намерил да работи сега. Много от тези хора установяват това в по-късен етап и се връщат в училище да завършат средно образование. Вече и за продавачка в магазинче на уличката искат средно образование. А без него най-много боклуджия да те вземат. Циганите са що годе добър пример.

  И това не е безплатен обяд, а платен от данъкоплатците и с гаранция да им спести повече пари в дългосрочен план, отколкото ще спести в краткосрочен. Това, че не виждаш какво ти е дало българското училище не означава, че нищо не ти е дало. Не всеки продукт можеш да пипнеш. 🙂

 98. Ловецът на врабчета
  13/12/2011 - 04:11

  Добре, какво не си разбрахме.
  А какво си?

 99. да. само диктатура може да накара хората да си помагат един на друг… тъпо 🙁

  ще кажете – еми много ясно, законите на джунглата са такива: който има какво да предложи на пазара, яде. останалите умират.

  Да ама нали уж сме хора, не сме животни. Нали уж сме много умни. Защо всеки допускаме същите грешки били те наречени социализъм или капитализъм?

 100. що да е грешка капитализма? той намали бедността и глада по света до степен, която би изглеждала невероятна само преди 150 години, увеличи продължителността на живот двойно, създаде условия за спазване на човешките права – неща, за които преди това никой даже не е и мислил.

  съвременните обикновени хора в капиталистическите държави живеят по-добре и по-дълго от кралете в средновековието, с достъп до по-добра храна, здравеопазване, образование, с телевизори, хладилници и коли…

 101. Ловецът на врабчета
  13/12/2011 - 20:11

  Щото човечеството се е развивало 6 000 години и без капитализма, като населението на Земята се е увеличавало постоянно. Така че, ако капитализмът намали бедността по света, възникването на капитализма роди и увеличаващата се пропаст между бедни и богати.
  И, извини ме, ако ставам досаден, но не си ми отговорил на въпроса от по-горния ми коментар.

 102. всъщност капитализмът не само намали пропастта между бедни и богати (селяните и аристокрацията), но и направи нещо неизмеримо по-важно – направи тази пропаст възможна за преминаване. борбите между търговско/индустриалната прослойка с аристокрацията доведоха до премахване на кастовото общество където произходът има далеч по-голямо значение от това какъв си, и това значение се простираше далеч по-широко от това колко са богати родителите ти.

 103. netexplorers247
  13/12/2011 - 19:58

  коментар от Свежо: (thumb up) (thumb up) (thumb up) 🙂 (beer)

 104. Прочее
  13/12/2011 - 21:55

  Имам въпрос – какво е лошото на “пропастта между бедни и богати” и по чия вина тя съществува? Нима бедните трябва да издърпат обратно в калта богатите – като във вица за българския казан в ада? И виновни ли са богатите, че бедните не са кадърни да станат и те богати?

 105. Гадньо
  14/12/2011 - 16:32

  Лонг, моето мнение по темата се различава. До сега не съм коментирал по темата социализъм/капитализъм, но призивът да се върнем към изначалните ценности си струва да се разчепка многостранно.

  Социализмът и капитализмът, и според мен, са страни на една и съща монета. И това е нормално икономическо явление — двете системи се противопоставят в едно общество, те се уравновесяват и действат като коректив една на друга. Обществото, в една или друга точка от времето, винаги се намира в затворения интервал от абсолютен капитализъм до абсолютен социализъм. Представете си махало, което не е задължително да се движи винаги от единия край към другия. Причините за това са комплексни, но според мен, могат да се наблюдават по-добре, ако се разгледат във времеви интервал.

  Движението “към капитализъм”, ако цялото общество стартира от точка 0 (равни блага за всички, или абсолютен социализъм), има за цел окрупняване на благата в отделни индивиди, които произвеждат по-ценни (относно utility function) блага от другите. Развивайки се по този начин, тези блага се окрупняват все повече и повече в едни и същи субекти (били те отделни хора, фамилии, юридически лица с малък брой собственици), което води до качествени изменения. Съответните субекти, за да запазят жизнения си стандарт при процеса на инфлация са принудени да окрупняват все повече благата си, и в даден момент стават достатъчно влиятелни да се разправят с конкуренцията си с непазарни средства — силови мерки, законови разпоредби и др. В днешното общество е изключително трудно човек, започващ с капиталови възможности много по-ниски от тези, за които би могъл реално да реализира идеята си, да окрупни собствен капитал. Една от причините (изключая политическата ситуация) е инфлацията и по-точно тенденцията й да расте по-бързо от възнаграждението, което е достъпно за масата хора. Поради това той е принуден да продава идеята си на крупните собственици на капитал (venture capitalists, конкурентни фирми и т.н.). Визирам конкретно годините след 2008, когато банките все по-рядко финансират частни проекти, поради собствени завишени многократно премии за риск.

  Следва да се отбележи, че социалистическите идеи се реализират в обществото в период, в който има:
  1) съществуваща огромна разлика в покупателната и икономическата стойност на масата хора спрямо малкото облечени с власт и системно експлоатиращи труда на населението юридически и физически лица;
  2) достатъчно грамотност в населението, или достатъчно отчаяние от положението, за да се премине към реални действия за преразпределяне на благата (и двете водят до един и същ отговор);
  3) подкрепа от достатъчен брой от силовите структури (военни основно) и достатъчно рамкови международни споразумения, които да ограничат зверствата на властимащите.
  В така описаната ситуация стремежът е към уеднаквяване на възможността за достъп до ресурси. Понеже критиките към този строй са много, от много хора, ще ги пропусна тук с цел съкращаване на изложението.

  Редно е да се отбележи също, че социалистическите идеи идват не само от “несретниците”, или социалните паразити, макар, че те са по-гласното малцинство. Една тема, която рядко се засяга в блога ти, е, че повечето хора нямат максималистически наклонности, а се задоволяват и с малко (релативно погледнато от гледна точка на “висшата” класа) блага. На теория те би трябвало да образуват средната класа в едно общество — имат достатъчно блага, за да покрият нуждите си и не се стремят към израстване в йерархията. Реално погледнато, те са хората, които движат голяма част от икономиката, поради възможността да консумират както стоки от първа необходимост, така и неща, които им носят друга полза, но все още не в ценовия сегмент, запазен за по-горните класи. Редно е да се отбележи, че едно продължително движение в посока строго към капитализма, окрупнявайки благата, започва да черпи и отнема възможностите точно на тази средна класа, което забавя икономиката и намалява свободното движение на стоки и услуги, т.е. капитализмът, оставен сам на себе си, се самоизяжда. И за да не прозвучи последното твърдение прекалено повърхностно, давам прост пример с не толкова малките градове в България, от Севлиево. Там съществува съюз на работодателите, който регулира всичко в града — от заплатите на обикновените хора, до това какъв нов бизнес влиза в града. Реално ситуацията там е, че има 5 големи завода, работещи и произвеждащи, държат постоянно текучество на персонал и ниски заплати. Ако поживееш малко в този град, ще разбереш, че понякога стратегията “тук няма работа за мен, местя се в Америка/Англия/София/Карапелит” е неприложима не само поради липса на първоначален капитал, а и поради наличието на семейство, което също изисква грижи.

  След като разгледах крайностите, би следвало да спомена и за средата: положението, в което се намират повечето държави в момента. Там има държавни регулации (закони), чиято идея е да предотврати рязката (за 2-3 поколения примерно) смяна на положението от едната крайност в другата, както и от достигане на реалности, близки до всяка от тях. Те достигат под формата на регулации, които имат за цел:
  1) да подпомагат капитализма, или поне идеите, предприемаческия дух, насърчавайки хората да създават блага;
  2) да ограничават капитализма, поради склонността му да се изражда в локален феодализъм.

  В заключение, нито едната, нито другата крайност, както и всяко средно положение между тях, не може да се задържи постоянно в което и да е общество поради крайния характер на изходните блага, които се опитва да разпределя. Движението към капитализъм е по-бавно, на по-малки начални стъпки. Скоростта към движение към крайността, обаче, се засилва логаритмично релативно отнесено към текущото състояние на обществото. Движението към социализъм, обратно, е възможно само при достигане стойности прекалено близки до крайния капитализъм, и става сравнително внезапно, поради натрупания обществен гняв.

 106. Анализът ти е интересен, само че не допринася с нищо за въпроса поставен в статията. Както повечето хора и ти ПРЕСКАЧАШ изначалните ценности и коментираш само последиците и практическото приложение на двете системи (смес от тях).

 107. Гадньо
  14/12/2011 - 19:18

  Аз само добавих към това, което си написал. Не съм коментирал дали съм съгласен или не с него.

  За всяка идея има правилното време и правилното място. Аз лично не се наемам да твърдя неща от сорта на “никога не бих защитавал социализма”, или “никога не бих защитавал капитализма”. Считам, че всеки има право на собствено мнение и, без реално да се поставя на негово място (например, на работниците или на работодателите от Севлиево от примера по-горе), не бих се наел да го съдя. Също така осъзнавам, че е напълно възможно в живота да ми се случи да се случи да сменя възгледите си по въпроса дори повече от веднъж, в зависимост от това, което наричаме с обобщеното понятие “реалност”.

  Светът е достатъчно голямо място и в него има място и за противоположни възгледи, които едновременно са вярни, поставени в определен контекст и грешни в друг.

 108. в кой контекст е “вярно” (т.е. правилно) да отнемаш със сила това, което друг честно е произвел със собствените си ръце?

 109. Гадньо
  14/12/2011 - 20:01

  Хората правят изгодни за тях самите неща, когато могат. Всеки има интерес да се облагодетелства. Правото, обаче, както ни учат в учебниците, не е справедливост.

  Аз мога да съм беден и отруден човечец и миналата година да съм се пробвал да пробия на пазара с нова идея… но съм нямал капитала да се защитя от местния ВИС-аджия, който обира 70% от печалбата ми и ми оставя сравнително толкова, колкото като се блъскам на заплата. В този момент майка ми се разболява… И, забележи, за мен, няма значение дали е правилно или морално, но аз ще търся всякакъв начин да си позволя лечение. Включително, да дойда до вас, да ти разбия мазата и да ти открадна бурканите с мед, които да продам на пазара…

  Аз мога да съм крупен собственик на пари и, примерно, мога да си позволя да платя за въвеждане на следния закон:
  “Данък сгради се увеличава на 15,000 лв и се плаща както от собствениците на жилища, така и от наемателите.”
  Също така, мога да си позволя издействането на съблюдаване стриктното му изпълнение. Тези пари могат да отиват за обществени поръчки, които ще се печелят от моите фирми. Така ефективно (ако следваме веригата от единия до другия край), тези пари ще излизат от твоя джоб и ще влизат в моя. И, да, за мен това нещо ще е правилно.
  Аз може да съм шлосер и да взимам 350 лв заплата на месец. Братовчед, ми, обаче, ме светва, че ако продавам бонбонки-веселушки на колегите и на познатите ми, ще изкарам “яко кинти”. Е, защо да не е правилно?

  Примерите нарочно са крайни, за да е съвместими с доходите на повечето хора в страната.

  В едни странични, но свързани с това новини, църквата смята, че абортите са грешни — ще има по-малко миряни, които да плащат десятък и индулгенции… И за нея това също е правилно…

  Пак казвам: Какво е правилно или грешно няма значение. Това са понятия, често противоречиви за отделните хора. Всеки се стреми да оцелява както може. Моралът, обаче, се мени през годините. В миналото всичко, което произведеш, е принадлежало на краля и това се е считало за нормално и справедливо. Нали?

 110. Прочее
  14/12/2011 - 20:55

  Не е “нали”, щото това нещо да “се счита” не значи да “е”. Всичките примери, които изреди, са валидни сами по себе си за конкретния лирически герой. Това обаче не ги прави морални или пък обосновани от някаква висша справедливост.

 111. а когато си беден, дали си свободен? И дали изобщо те интересува, че си свободен, ако си гладен и ти е студено, ама много гладени и ти е много студено, просто не можеш да мислиш?

 112. dani, това какво го интересува всеки човек, не е дадено на теб да определиш – нито е дадено на някой друг – независимо дали става дума за беден или богат.

  робите се борят да са свободни – нищо че като роби са нахранени и спят на топло. защото свободата не е обвързана с материални придобивки. свободата е обвързана само с едно – да притежаваш себе си и плодовете на своите две ръце. ако не притежаваш тези неща, никакви други богатства не могат да те направят свободен – ти си роб. добре гледан, угоен, доволен роб, чийто живот и съдба е в ръцете на другиго.

  свободата означава да избираш сам какво да правиш със себе си и пътя си в живота – а къде ще те отведе този път, зависи само от теб.

 113. Гадньо между другото много добри разсъждения е вкарал. Капитализмът е хубаво нещо, но трябва да има някакви регулации, някои от които всъщност да го спасят от самия себе си. Когато контролираш например 90 процента от една индустрия ти реално контролираш цялата индустрия. Затова например две гигантски фирми като искат да се обединят правителството се намесва и им забранява (да приемем, че всяка от тях притежава 45 процента от пазара). Според капиталистическите идеали би трябвало да бъдат оставени да правят каквото искат, нали така? Откъде накъде правителството ще забранява браковете?! (Още повече след като Върховният съд на САЩ определи корпорациите за индивиди. 🙂 ) Да, но точно това е, от което капитализмът трябва да бъде спасяван. В него всеки е доволен, но в същото време всяка фирма се стреми да стане монополист на пазара – защото да си монополист е приятно, широко ти е около врата, а предприемачите не обичат толкова конкуранцията, колкото изглежда ако четеш the American Enterprise Institute. И точно този манталитет дава предпоставки за “дай да се обединим – ще печелим по-малко отколкото ако пораснем дотам сами, но е по-лесно, а и изблъскваме конкуренцията.”

 114. Гадньо
  15/12/2011 - 12:12

  Понеже силно се засяга тук и темата за морала…

  За момента няма измислен морал, който да е приложим на практика и който да гарантира благоденствието на хората за сметка на нещо друго, а не на отделни индивиди. Поради тази причина, каквото и да се говори за “морал”, “висши ценности” и т.н., не трябва да се забравя, че той винаги е в изгода на някой и този някой не непременно си самият ти. Да, нещо може да ти изнася в момента, и ти да го прокламираш като дълбоко морално, но като цяло няма измислен обществен строй, където думата “справедливост” да има универсално значение за всички.

  Longanlon, когато работиш за мен, ти произвеждаш нещо, което е мое. В този смисъл, аз притежавам труда ти. Ти притежаваш само нещо, което можеш да размениш за него — някакви хартийки, които сме се съгласили да обменяме. Количеството им определям аз, обаче. Ти можеш да молиш за повече, но същността е една и съща. Ако нямаш ресурси да си развиваш сам това, което искаш, и не ти се работи при мен, прав ти път — намери си друг дояч, както се пееше в една песен.

 115. Жилов
  15/12/2011 - 13:11

  Ако нямаш ресурси да си развиваш сам това, което искаш

  За да го проимаш този ресурс, ти трябват две неща

  – знания и умения (които се добиват с доста усилия)
  – смелост да поемеш риск

  Ако нямаш тези неща (или ако само си вьобразяваш, че ги имаш), разбира се, че няма да ти се получат нещата.

  Виждал съм хора, които се оплакват от това, че нямат ресурс да осъществят мечтите си. В общия случай просто са мързеливи – много ги бива да мечтаят, само ако може някой друг да осъществи мечтите им вместо тях. Тоест те си мечтаят именно да са “доячите”, но нямат качествата да направят нещо със собствени сили или да убедят другите да ги последват – и това е истинският им проблем, а не липсата на ресурси.

 116. Е, ти притежаваш труда му, но ако конкуренцията ти е готова да му даде двойна заплата да притежава труда му вместо теб той ще те напусне. Това е идеята. Не е толкова просто.

 117. Гадньо
  15/12/2011 - 14:45

  Д.Н.: Визирах гледната точка на работника с това. Работодателите имат и други проблеми освен производителността на труда на отделния работник в даден екип.

  Жилов: Не всички доходоносни идеи могат да се развият от един човек (в последно време все по-малко). Често изискваните времеви инвестиции са достатъчно високи, за да знаеш, че докато изкараш продукта само с това, което се предлага като финансиране, вече ще е морално остарял. Поради което, представен пред избора да получиш 2% или 0% от печалбите, може да избереш и 2-та процента, за да не си капо. Мислех, че се подразбира, но явно не…

  Доста хора розови очила прокламират мантрата “ако не работиш достатъчно здраво, нищо няма да получиш”, без реално да са я изпробвали как действа на практика (визирам повече от един опит, при това с анализ на грешките, допуснати в предишните итерации и промяна на стратегията за постигане на целта). Реално, оправданията с икономическия строй са точно толкова релевантни към проблематиката, колкото глобалното затопляне или степента на поглъщане на космически лъчи от космите на врата ти. Всеки добър лидер и оратор, който може да накара публиката да му вярва, може да реализира идеите си. За всички възможностите са едни и същи при всеки строй. Просто начините за постигането на целите се различават.

  За реализирането на която и да е идея е важно да се разбере, че се комуникира винаги с хора, а те са сравнително лесни за предвиждане, ако поставиш краен избор пред тях.

 118. Не те разбрах. Аз например ако съм собственик на Левски и притежавам Лионел Меси, същият няма да се задържи при мен, при все че е наясно, че е 15 пъти по-продуктивен за отбор като Левски и, че в западен клуб ще му плащат доста по-висока заплата, а с неговите качества той е наясно, че без клуб няма да остане. Същото и за работника. Ако си голямата работа в сферата си и в твоя район има няколко фирми, за които можеш да работиш дори да работиш за фирма А, фирма Б ако ти предложи по-висока заплата, отиваш там. Това разбира се е ограничено ако има закон covenant not to compete, което ти забранява да работиш при конкуренцията ако нейният пазар съвпада с този на фирмата, която искаш да напуснеш.

  Гледната точка на работника винаги е “кой ще ми плаща повече.”

 119. Пет истини, които социалистите мразят:

  1. Не можеш да превърнеш бедните в богати чрез закон, който превръща богатите в бедни.

  2. Когато някой получава нещо, за което не е работил, друг трябва да е работил за него без да го получи.

  3. Държавата не може да даде на някого нещо, което преди това не е взела от друг.

  4. Когато половината от хората разберат, че няма нужда да се работи, защото другата половина ще се грижат за тях, и когато другата половина разбере, че няма смисъл да се работи, защото някой друг ще получи това, за което са се трудили, това мили приятелю, е началото на края на една нация.

  5. Не можеш да умножиш богатството като го делиш.

 120. Този Гадньо е голям мислител, сериозно казвам, без майтап. Много смисъл прави. Дори ще предположа че мисли преди да говори.

  Не мога да обсъждам настоящата тема в дълбочина като Гадньо и нашия гологлав домакин и за да избягна риска да изглеждам глупав ще споделя прости наблюдения за хората в Америка. Само да припомня – Америка е свободно капиталистическо общество:

  Просто казано всеки се страхува. Жестоко. На хората с “добри” работи не им личи много докато се люлеят в люлката на заетостта. Но когато пак настане (неизбежният) сезон за съкращения работите и с тези щастливи хора се променят. Не е извън нормата след 3-4 седмици безработица да се забелязват дълбоки негативни физически промени – израз на лицето, походка, движения, реч.

  Защо обаче реших да споделям тия интимни наблюдения? Ами защото, да – точно така както каза умният Гадньо – и двете крайности (социализъм, капитализъм) не са особено гениални идеи. Но това което е интересно е че поведението на средния Американец ужасно напомня поведението на средния българин във времената когато страха поддържаше обществения ред. Ако сте достатъчно дърти още помните как:

  1. Определени теми никога не се обсъждаха публично.
  2. Прилагахме активно самоцензура на речта и поведението.
  3. Имахме необективна представа как и защо ни е сполетял такъв обществен ред.
  4. Органите на реда имаха неограничена власт над индивида.
  5. Не си давахме сметка за фундаменталната разлика между власт-имащи и власт-нямащи.

  Ако горните 5 ви липсват елате ми на гости.

  Е добре, отрких и аз една нова Америка с горните писания. Иначе казано – голяма част от света винаги се е въртял с присъствието на горните 5 (и други подобни).

  Това което е интересно за мен обаче е как тези “5 универсални ситуации” контрастират с поведението/мисленето на малък брой холандци които познавам. Може би тези мой познати са особен подвид на основния вид Холандец, но определено не се вписват в горните 5 точки. Аз придавам това на особения социален ред в който са израстнали – от ограничената ми информираност знам че това са страни в които има нещо като баланс между капитализъм и социализъм. За мен лично един такъв баланс предоставя най-големите изгоди за всички – както бедни така и богати. В тукашното свободно капиталистическо общество изгодите за бедните (чети “всичко които са под висша класа”) са ефимерни и в най-добрия случай (и с много късмет) водят до старини в малко или много комфортно, но изстискано състояние.

  Жив пример за такива старини е тъща ми – пенсионирана жена с огромен коефициент на интелигентност (член на Менса). Днес сутринта не и трепна окото да плати $7,000 за някаква операция на венците и то не с кредитна карта. Но дните и са изпълнени с гледане на телевизия и сън. Повечето успешно пенсионирани хора в Америка са много или малко в подобно състояние. Друг пример – един мой познат който беше много голяма шеф в една от най-големите американски нефтени компании; Не го бях виждал 1 месец след като се пенсионира. Вратата ми отвори някакъв възрастен човек с тих немощен глас. Едва го познах. Каза ми че си запълва дните с голф. Показа ми новата си спортна кола. Каза ми че ще се местят в Калифорния, край морето. Беше просто потресаващо преживяване.

 121. Лонг, основната причина Маркс да започне да гради теориите си е, че е осъзнал, че с тази скорост на развитие на науката и повишаване на производителността – съвсем скоро ще настъпи изобилие. И причината да няма изобилие все още е неравномерното разпределение на ресурсите. Според него – хората няма да търпят това дълго и ще се разбунтуват. Това, че изобилието още не е настъпило – само показва, че силните на деня знаят какво правят и го правят умело. Но да не се отклоняваме – ако имаш изобилие на ресурси – никой на никого няма да отнема насилствено нищо – и цялата ти теория с отнемането – става безпредметна.

 122. брат, “изобилието” е просто фантазия като рая или нирвана и подобни

  не е възможно да съществува такова нещо, защото човешките желания са неограничени и дори ресурсите също да не са (във всеки един момент, а те са), човешкото въображение и съответно желания винаги ще изпреварват производителността…

 123. Марко Фризия
  27/10/2012 - 02:55

  Здравейте Петър! I am not a socialist (or an economist). I do respect your education and knowledge. Many government funded welfare programs in the the U.S.A. have been cut financially and will be cut. These programs had their beginnings in President Roosevelt’s “New Deal” in the 1930s and President Johnson’s “Great Society” in the 1960s. I met Pressident Johnson when he opened a primary school in 1972. My important job that day was to give President and Mrs. Johnson each a bottle of chilled Fresca to drink. I was so worried I might drop something, but I did not. I was eight. I remember that Johnson was very tall. He wore Old Spice aftershave. When he patted me on the head his hand was huge. Capitalism always involves an element of risk-taking. I might start a business and it could fail badly. If a person takes a risk on an investment or on a business venture, they take a personal risk and should not and must not count on the government and taxpayers to give them money if they lose money! I do not expect the government to help me financially with a failed business or if I lose money in investments/stocks. I am out of the stock market completely. I have physical custody of gold and silver in a very strong safe at home. I also have Canadian dollars, British Pounds, and Euros in that safe. I don’t trust the stabililty or the long-term health of the American dollar. I started keeping the precious metals and foreign cash since September 2001. The cash value has renained about the same, but the metals have increased in value a great deal. Since the economic recession beginning in 2008, American taxpayers must pay the government-businessss tax burden of $12.2 Trillion U.S. Dollars (189,389,179,755,671 лева) coming from government bailouts of failed businesses, bailouts for large corporations, failed banks, fraud in investment groups, mortgage fraud, and the government purchase of “toxic assets” from banks and lenders. These problems were brought on mostly by illegal behavior, willful misconduct, and intentional fraud by chief executive officers. banks, and commerce (who were compensated by huge corporate bonuses long after the financial crash). I believe in laissez faire laissez passe capitalism. But this applies to big businesses, too. If they fail, then they cannot have government/taxpayer financial help, These failed organiations should (according to laissez faire laissez passe ideas) be buried and closed. Things should take a natural course. The taxpayers and the government should let them “be” and let them “pass” without government financial stimulus directly on the backs of taxpayers or via a hidden tax from currency devaluation. The U.S. federal government covered these expenditures by printing fiat currency (paper money not back by precious metals or other tangible assets). This causes the value of the dollar to go down (currency deflation as sort of a hidden tax on consumers). In the U.S.A. a person who steals an apple from the grocery store will be handcuffed and go to jail. No one who was responsible for criminal activity leading to the 2008 economic downturn (wiping out a decade of American financial growth and losses in the trillions) has been prosecuted. The unnecessary war in Iraq cost the U.S.A. $3 trillion. There were no weapons of mass destruction there and about 500,000 Iraqi civilians were killed and thousands of American soldiers (13 good and honorable Bulgarian soldiers died there). Iraq had nothing to do with the terror attacks on September 11, 2001. I certainly am not a millionaire, but I pay federal income tax. But in 2011, 7,000 American millionaires avoided and escaped paying income tax. Billionaire Warren Buffet pays taxes at a lower rate of his income than his secretary who makes $60,000 each year. This is shit. I think the tax system in the U.S.A. is leveraged against the poor and middle income earners. They are supporting the wealthy. The Internal Revenue Service (they collect federal taxes) will not put a gun to your head, but they will garnish your wages and they will put a lien against your home and property (house, cars, etc) if you don’t pay your taxes. I make a good income. I voluntarily donate about 15-20% of my income to charity. I also do volunteer work with hungry and homeless people — I am glad to help out poor people, the hungry and homeless. I am very angry about “corporate welfare” (an insidious form of socialism benefitting the rich and big businesses). These criminals and thieves don’t deserve any help. At some point, Americans will be forced to pay for the foolish $3 trillion war in Iraq and the $12.5 trillion financial stimulus plans began under President Bush and continued under President Obama, The Iraq War and the economic baailouts will cost each American around $18,333 (27,777 лева) in addition to Defense and other programs in the federal budget. These figures just cover the Iraq War and the Economic Stimulus, not other budget expenditures. And it is estimated that the U.S.A. will collect about $2.45 trillion in revenues (much less than budgeted expenditures). The U.S. government spends about $87 billion in entitlements (programs for the poor, disabled, elderly). Some of this money is defrayed by deductions a peron makes on their pay before they retire. The U.S. government wants to financially gut these programs. I think it is better for a citizen to make their own donations and do volunteer work (maybe while reflecting on the Millenium Development Goals — and simply being good hearted on a human basis) as opposed to government taxation for these purposes. What I cannot accept is the form of “socialism” known as “corporate welfare.” I don’t want to pay taxes to cover a corporation’s failure and malfeasance (to bail them out and allow them to remain in business). This is not true and good capitalism. It is disgusting and authoritarian Soviet kitsch. Americans rejected a British King in the 1700s. We have replaced King George III with a dictatorial and unaccountable plutocracy and an oligarchy. We have the “best government” money can buy I do not want a monarchy in the U.S.A. but I can see the benefit of having the head of state being a different person from the head of government. Simeon Saxe-Coburg-Gotha certainly has more personal character, decency, and integrity than many American politicians (i don’t agree with him on some issues, but I think he is a good man and I think he loves Bulgaria). Also, the two major political parties in the U.S.A. will not debate candidates from other political parties and they work hard to keep other political parties off of the ballot — this is not democracy. Some American politicians love Ayn Rand. Ayn Rand called people on social welfare programs “parasites” and “moochers.” But now we know that this hypocritical woman was on a socialized government medical program for the last eight years of her life and drew a Social Security old age pension (in spite of her wealth). Her illness was caused by her smoking, Why should taxpayers pay for an illness –lung cancer– someone like Rand brought upon herself. Ayn Rand’s Objectivist Society website condemns federal social programs (including the Social Security pension and Medicare programs Rand and her husband benefited from). Like I said, I pay my taxes. I also donate to charity and devote hours to charity work. I know that my taxes pay for some social programs. But much more tax dollars of Americans have gone to big businesses and bank bailouts than to social programs. People can help the poor on an individual basis, but fuck anyone who wants to use my federal taxes to bail out another person’s failed business. That isn’t capitalism. It is “corporate welfare,” the most shitty type of socialism. And God help you (in the U.S.A.) if you fail to pay your federal taxes, the government will come to take your salary and everything you own. BTW I own a house in Varna. I had to get a “D” Visa, prove I could support myself without taking a Bulgarian job. I also had to be invested in an LLC. But it is much less expensive than the U.S.A. And I find that Bulgarians are much less hateful than Americans. Bulgarians like to have conversations (and aren’t always texting, talking on a mobile phone, or having their faces buried in a lap top computer). People even text in the U.S.A. when they are driving which causes bad accients. The U.S.A. is very polarized socially, has a dysfunctional-paralyzed government, and the violence here is very bad. Some politicians in the U.S. Congress want to carry handguns into the U.S. Capitol! Prior to the U.S. Civil War people in Congress beat one another and on one occasion 30 men drew pistols in the chamber of the House of Representives. This is bullying and not democracy. People should learn from the awful truth that four American presidents have been murdered. There were two shootings resulting in injury,but not death. There were two rumored poisonings (resulting in death), and there were 13 failed attempts. Bulgarians just don’t seem to be inclined to kill their leaders. The poverty, homelessness, and food insecurity are bad here. People live in cars and under bridges. Many of the homeless are military veterans. I used to rent a flat in Sofia. But I was freaked out when I saw some “борец””and “мутра” shooting at one another out side of a club in Sofia (during the day time), so I moved. Also, Bulgaria’s Constitution is well-written. The U.S. Constitution needs revising and amendment (it is a late 18th century document). довиждане, Марко

Leave a Reply

Задължителните полета имат *