Казармено


По време на Р2Р конференцията стана ясно, че с Dzver сме били по едно и също време на едно и също място в казармата (Плевен, септември 2002), а след това Велян е спал на точно същото легло, на което Дзвер бил спал 3 месеца по-рано. Ебаси малкия свят… (снимчица от тогава и от малко след това)