Големио чуждестранен иновейшън


Идват по разни обучения, форуми и конференции сума ти чуждестранни лектори – някои известни, други не чак толкова, да обучат нас, аборигените, било на бизнес, било на маркетинг, било как да отглеждаме етруски земеровки.

Само че тия чуждестранни лектори много рядко, да не кажа никога, имат нещо конкретно и полезно да кажат

Чети още…