Кризата и “провала” на пазара


Още в началото на финансовата криза и особено много в нейния пик преди година-две, всички се надпреварваха да обвиненят някого за нея. Особено много се отличиха т.н. “критици на капитализма” и на свободния пазар – дотолкова, че мнението им, за един известен период от време бе прието за почти “универсално приета истина” сред медии, политици и общественост – че свободният пазар, капитализмът като цяло и липсата на достатъчно строга държавна намеса във финансовия и имотния сектор са предизвикали балона и спукването му. Отдавна се каня да напиша защо това не е така…

Общо взето въпросите, които най-често се задават са от типа на:

Та нали световната икономическа криза всъщност беше предизвикана от провала на капитализма и свободния пазар! Не показва ли това нужда от допълнителни, по-строги регулации и правителствен контрол и намеса на пазара?

Отговорът, разбира се, е “Съвсем не”. Икономическата криза не бе предизвикана от свободния пазар. Всъщност, точно обратното – кризата беше “създадена” от големи държавни регулации и правителствени намеси на финансовия пазар и пазарите за ипотеки.  Кризата започна в САЩ и именно там правителството, със своята дългогодишна намеса, премахна защитните механизми срещу подобни катастрофи, които пазарът по принцип има.

Свободен ли е всъщност пазара?

Първо, нека си дефинираме какво е “капитализъм” и какво е “свободен пазар”. Капитализмът е икономическа система, в която решенията относно търсенето, предлагането, цените, инвестициите и т.н. се вземат от частния сектор на база пазара, а не чрез правителствено планиране. Свободният пазар пък е такъв пазар, в който хората и фирмите са свободни да разполагат със своята собственост и пари по начин, какъвто намерят за добре, стига да не прилагат сила или измама спрямо други хора и фирми, без правителството да налага други регулации на тяхната дейност.

Това звучи ли като американската финансова индустрия? Банкирането, ипотечната индустрия, финансовия сектор и инвестициите там са най-тежко регулирания сектор от икономиката и правителствения контрол върху тях датира от няколко десетилетия. Това е един от малкото сектори, в САЩ, където има повече регулации отколкото е Европа. В тези области на икономиката свободен пазар практически няма.

Федералната национална ипотечна асоциация (или както я наричат Fannie Mae)  и Федералната корпорация за жилищни ипотечни заеми (Freddie Mac), огромните ипотечни компании в центъра на имотния балон и последвалата финансова криза, изобщо не са частни фирми (както и подсказва името им – федерални). Те са полу-държавни, полу-частни институции, създадени от правителството на САЩ и с  гарантирани от него специални привилегии – с условието, че в случай на техен финансов провал, ще бъдат спасени с bail out от страна на Конгреса с държавни пари. В края на 60-те и началото на 70-те Fannie Mae е създадена за да прикрива скрити правителствени разходи и бюджетни липси, а Freddie Mac за да подпомогне правителствената намеса на пазара за жилищни ипотечни заеми, но това е тема на друг разговор.

Какво всъщност се случи?

През 1990 Конгресът с поредица закони създаде огромен натиск върху банките и ипотечните компании да дават повече рискови заеми. Тези закони драстично понижаваха изискванията за Freddie, Fannie и целия ипотечен сектор да вземат заеми от централната банка и ги задължаваха да дават преференциални жилищни ипотеки на жителите на бедните райони. Това беше резултат от политиката, че всяко семейство трябва да притежава собствено жилище – лихвите паднаха много и всеки реши да взема заем и да купува жилище.  Правителството стигна дотам в усилията си да влияе на “свободния” пазар, че дори започна да преследва банки, които “не дават достатъчно рискови заеми” в бедните квартали и части от страната!

Голяма част от това бе резултат от добронамерени, но твърде зле насочени усилия да се помогне на по-бедните слоеве на населението да се сдобият със собствени жилища. Зле насочени, защото начина да помогнеш на някого не е да го подмамиш да вземе заем, който той няма да е в състояние да изплаща.

Но голяма вина за тази политика имат и лобисткия натиск и директни подкупи от страна на банковите, инвестиционните, финансовите и строителните компании и асоциации на конпании,  и стремежа им да повлияят на законодателството, за да се облагодетелстват от правителствените пари и сигурност. И постигнаха целта си – след спукването на балона големите банки получиха правителсвена помощ, въпреки провала си, а на дребните собственици на бизнеси и жилища, разбира се, носят пълните последици от кризата и даже плащат (с данъците си) за нея.

За пример ще дам лобистката кампания на Fannie и Freddie, чиято цел бе да подтикнат законодателите да ограничат обикновените, смислени задръжки пред предлагането на рискови заеми. Двете гигантски компании са похарчили над 200 милиона долара за лобизъм, политически активизъм и дарения за кандидати, подкрепящи такава полтиика между 1989 and 2008. Техните лобисти активно са се борили срещу политици, които се обявяваха против тези законопроекти.

Как се “проваля” нещо, което го няма?

Всичко описано горе свободен пазар ли е? То е точно обратното – класически пример на лобизъм, шуробаджанащина, централно планиране и “държавен капитализъм” – големите компании си купуват услуги от правителството и получават вратички и преференции в законите, които се намесват в свободния пазар за сметка на всички останали (най-вече обикновения данъкоплатец).

Резултатът от всички тези правителствени политики за лесни пари и стимули за рискови заеми бе… ами  какво друго, освен лесни пари и рискови заеми – експлозия на високорискови ипотеки и съмнителни заеми без гаранции. Изведнъж всеки влезе в бизнеса с имоти, защото беше … лесно. Фирми без никакви гаранции и кредитна история взеха заеми и накупиха имоти, които продаваха след месец с 10% печалба. Милиони американци купиха жилища, които всъщност не можеха да си позволят, а Уолстрийт и инвеститорите  затънаха в милиарди долари дългове заради лоши инвестиции, подлъгани от ниските лихви (защото лихвата всъщност е цената на заема – пазарната лихва дава информация за бъдещите печалби от инвестицията – а изкуствено занижените лихви дават невярна информация…).

Очевидно е, че всичко това няма нищо общо със свободния пазар. Проблемите са създадени не от прекалено малко, а от прекалено много държавни регулации и намеса на пазара.

В един наистина свободен пазар, тези, които дават заеми ще го правят внимателно и премерено, защото тези, които рискуват и дават много заеми на неблагонадеждни платци, бързо ще фалират  и всички ще знаят, че няма да има кой да ги спаси. Лудостта, на която станахме свидетели в последните години нямаше да е възможно да се случи. Защото свободният пазар и личната отговорност която налага над фирмите, е най-добрата защита срещу подобно натрупване на лоши инвестиции в която и да е сфера.

Отговорът не е повече регулации. Точно регулациите направиха възможна гореописаната каша. И  всякакви нови регулации, които бъдат приети… ще бъдат написани отново от политици, под влиянието и в някои случаи направо диктовката на същите корпоративни интереси, които би трябвало да регулират.

Решението за избягване на подобни кризи в бъдеще е в премахването на ужасяващите правителствени намеси във финансовата индустрия и създаването на истински свободен пазар в нея, с ясни правила, важащи без изключения за всички.

Аудио въпрос
С тези служители конкуренти не са ти нужни

Коментари

 1. А за справянето с последиците от кризата, примерите от миналото за това, защо Голямата депресия беше голяма и кой я направи такава, ще пишем друг път 🙂

 2. albert venn dicey
  16/11/2010 - 07:40

  Добре си го превел текста.
  Иначе, написан е по познатия фалщифициращо-имунизиращ (в Попъров смисъл!) начин: Една теория прави прогнози, те не се оправдават в действителност, измисля се нова, имунизираща подтеория, която отстранява “умело” проблема с действителността.
  Пример:
  Маркс – теорията за прогресивното пауперизиране на пролетариата.
  Действителност – положението на пролетариата се подобрява.
  Ленин – имунизираща подтеория за империализма и експлоатацията на населението в колониите.

  Така че, може пък в действителност свободният пазар да е причина за кризата (ако трябва да играем адвокати на дявола!)!

 3. albert venn dicey
  16/11/2010 - 07:41

  Нещо много забавно:

  СТАНОВИЩЕ
  на съдиите Пламен Киров и Красен Стойчев по к.д. № 15 от 2010 г.

  Подкрепяме диспозитива на решението и неговите мотиви. Не споделяме разсъждения, според които искането трябва да бъде отхвърлено, защото с § 3е от Преходните и заключителните разпоредби на КТ, респ. § 8а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния служител, се решава важен социален въпрос, а именно необходимостта работникът или служителят да възстанови здравето и работната си сила. Подобна псевдозагриженост звучи несериозно и лековато поради простия факт, че ако работниците и служителите не са могли да възстановят своята работна сила, неползвайки за дълъг срок правото си на отпуск, то към момента не биха могли да бъдат изобщо в състояние да изпълняват своите трудови функции. От подобно състояние биха следвали два изхода: на първо място работникът да престане да съществува като субект на правото или би трябвало договорът му да бъде прекратен на основание, че не е в състояние да го изпълни. Авторите на подобни конструкции напълно произволно и тенденциозно изместват вниманието от актуалния въпрос, който е, че се дължат големи суми от обезщетения за натрупани отпуски, които могат да се претендират при прекратяване на трудовото правоотношение. Изтъчнена арогатност е крайни привърженици на либертарианството да говорят за социална цел на правото на отпуск и да я използват за да се подменят смисъла на едно гарантирано от Конституцията основно право като го „трансформират” в юридическо задължение. Факт е, че по този начин се прави опит да се лансира забравена и отдавна преодоляна концепция за това, че смисълът на трудовото право е да се грижи за работника, да го пази дори от самия него.Споделящите тази абсурдна идея като че ли стоят на позицията за вътрешно присъщия за работниците и служителите инстинкт за самоунищожение. Зад маската на социална загриженост се погазват грубо утвърдени и превърнали се в аксиоми разбирания за правен ред, за това, че има разлика между субективно право и задължение за упражняване на едно субективно право.
  Изложеното становище демонстрира крещящо непознаване на институтите на трудовото право. Правото на отпуск представлява временно освобождаване на работника или служителя от задължението да изпълнява трудовите си задължения. През този период работникът или служителят се освобождават само от онази част от трудовите си задължения, които са свързани с непосредственото изпълнение на трудовата му функция, а друга част от тях, като например да не разпространява поверителни сведения за работодателя си и др., се запазват. Съвсем произволно се твърди, че правото на отпуск е елемент на друго социално право, а именно правото на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 48, ал.5 от Конституцията). Въвеждането на презумпция за недобросъвестност от страна на работника или служителя при изпълнение на трудовите им задължения и ползването на правото на отпуск не е нищо друго освен израз на обвинителен подход и изкривява самата същност на трудовите правоотношения. Най-сетне подобни възгледи тенденциозно навеждат към неправилни изводи. Дълбоко погрешна и нелогична е развиваната в особеното мнение теза, че упражняването на правото на отпуск представлява възможност, чието реализиране зависи единствено и само от активността и инициативата на неговия носител. Освен това трябва да се отбележи, че нашето законодателство никога не е допускало избор, както се твърди, между ползване на отпуск и парично обезщетение за неползването му. Член 224 от Кодекса на труда съвсем ясно казва, че само при прекратяване на трудовото правоотношение може да се претендира обезщетение за неползването на отпуск. Обратното говори за непознаване на института на обезщетението по отношение на неизползвания отпуск.
  Необяснимо остава желанието на авторите на особеното мнение да излизат извън правните аргументи и доводи като влизат в полето на политическата целесъобразност, както и да пропагандират съдебен активизъм под претекст, че се борят с сътворени от самите тях конструкции за социален популизъм.
  Съдии: Пламен Киров
  Красен Стойчев

 4. Кирил Кирилов
  16/11/2010 - 09:50

  Поздравления за статията, много е точна.

  Всъщност ако има провал в икономическата теория и политика през последните 50 г., то това е провала на кенсианство (теорията на Джон Кейнс). Вече всички по света разбраха, че безразборното наливане на пари на пазара от страна на правителствата само изкривява пазара а безумното задлъжняване дори и на държавите само и единствено води до състояние близко до фалит (каква изненада!).

 5. Интересна теза, но някак си, правейки паралели с миналото се замислям …
  Коя държавна намеса прецака свободният пазар в случаят с треската за лалета в Холандия?
  Ако не друго, това е пример за свободен пазар, който се самопрецаква (самонастройва).
  КапитализЪмът и свободният пазар въобще не изключват минаването през сериозни кризи. Според някои дори го изискват. А за преживелият изгонването от къщата му наивник, “успокоението”, че пазарат ще се самонастрои някой ден не е много интересно.

 6. Всъщност и аз си мислех за треската за лалета… като за единственият пример в световната история, който опровергава… докато не прочетох за нея по-подробно:

  The high prices may also have been driven by expectations of a parliamentary decree that contracts could be voided for a small cost—thus lowering the risk to buyers.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_mania
  http://www.dklevine.com/archiv.....tulips.pdf

  С други думи… точно каквото се случи в САЩ – правителството обещава бейлаут в случай на провал… и всички се хвърлят да рискуват безобразно и без да мислят.

 7. Ангел Грънчаров
  16/11/2010 - 10:23

  Поздравления за хубавата статия на колегата Стойков! Със задоволство мога да отбележа, че това е една от малкото негови статии, с които съм съгласен от първата до последната дума. Което показва растежа му като анализатор и мислител 🙂

 8. радостно е, че статията ти е харесала, но позволи ми да имам известни съмнения относно предположението, че твоето съгласие е универсален критерий за анализаторско израстване 🙂

 9. Георги
  16/11/2010 - 11:40

  Освен това, което пишеш, благодарение на нерегулираните международни пазари кризата засегна целия свят.
  И има разлика между регулиран пазар и както ти пишеш “държавен капитализъм”.

 10. благодарение на нерегулираните международни пазари кризата засегна целия свят.

  Би ли могъл да поясниш от къде точно извади тая корелация и какво точно представлява тя? Щото подобно твърдение виси във въздуха като невидим дракон в гаража ти, ако се сещаш какво имам пред вид.

 11. Спас Колев
  16/11/2010 - 12:10

  Чак невидим дракон, мисли креативно. 🙂

  Ако бяха забранени трансграничните инвестиции и международната търговия, проблемът би се локализирал в изходната държава. Останалите биха били напълно стабилни – както по времето преди неолита. 😀

 12. именно 🙂

 13. Асен Кънев
  16/11/2010 - 13:05

  Айн Ранд използва една ярка аналогия – държавата трябва да е отделена от икономиката по същия начин и по същите причини, по които е отделена и от религията. По своята същност държавната намеса в свободната пазарна размяна в крайна сметка се оказва наивен опит на политици да “играят Бог”, т.е. да направляват един еволюционен процес, движен от свободната воля на свободни хора. А наивността, като всяко невежество струва твърде скъпо понякога.

 14. Най-големият
  16/11/2010 - 13:28

  Лошото е, че тия техни посирания стигат и до нас, не само чрез злия “обмен на стоки” и глобализъм, а ми и чрез диктатурата на Федералния резерв и кухата му валута – сега никой не ще да взима заеми – добре, печатаме още 600 млрд. $. Светът си е виновен, че не е преточил навреме паричните си запаси в друга валута/злато. Такива номерца наште червенушки още от кога правеха…

 15. Комитата
  16/11/2010 - 13:55

  браво лонги

 16. Георги
  16/11/2010 - 15:55

  @Longalon
  Финансовите продукти, които са съдържали непокритите ипотеки, са се разпространили заради доходността си бързо по целия свят. Не разбирам много, но международния финансов пазар, според мен е пример за свободен пазар. Международните играчи може да не са имали информация за покритието на финансовите продукти и това може да е предизвикало разпространиението на кризата. Пазара е реагирал като стадо при вида на парите.
  А регулиран международен пазар, далеч не значи протекционизъм, а правила, които да предпазват от сривове и спекулации международната икономическа система.

 17. Хубава статия. Браво!
  Точно преди спукването на балона, правителството натиска лихвите почти до нулата. Така на хората им излиза по на далавера да теглят заем и да купят къща (в момента, в който трябва да плащат, спокойно могат да оставят ключовете и да се изнесат към следващата), отколкото да живеят под наем или да спестяват.
  К’ъв пазар, к’ви пет лева 🙂

 18. Стойчо
  16/11/2010 - 17:58

  Лонги, след подобна статия преди години – във ФБ ми е излязла славата на фашист (сериозно говоря).

  Поздравления! 🙂

 19. Е, на мене пък за един и същи коментар в Дневник отдолу са ме обвинявали (двама различни човека, в разстояние на час два в коментарите) че съм платен костовист и платен комунист. Beat this 😛

 20. Калин Стефанов
  16/11/2010 - 20:39

  Същото обяснение за кризата го видях в един епизод на South Park. 🙂 Отдавна се убедих, че мога да разчитам на тва детско да си сверя часовника за това какво става в света.

 21. ако викаш на саут парк “детско” 😛

 22. Кирил Кирилов
  16/11/2010 - 21:46

  @Калин Стефанов
  Ако South Park ти се струва детско, то тогава ти препоръчвам книгата на един от най-големите икономисти на 20 век носителя на нобелова награда по икономика Лудвиг фон Мизес “Свободният пазар и неговите врагове”. Книгата е издадена в България на български и стрива само 7.65 лв.

  http://www.pe-bg.com/?cid=3&pid=39526

  В тази книга Мизес описва същото което и Longanlon само, че много по-подробно и с много факти и аргументи. В по-съкратен и научен вид тази книга на Лудвиг фон Мизес се изучава от студентите по икономика в университетите по целият свят.

 23. генади
  17/11/2010 - 02:18

  Виж лонги, за такива статии където не философстваш си струва да те чете човек… 🙂

  Би било интересно да пишеш за голямата депресия и за бъдещото развитие на кризата…

 24. Съгласен съм със статията като цяло, но:

  “Решението за избягване на подобни кризи в бъдеще е в премахването на ужасяващите правителствени намеси във финансовата индустрия и създаването на истински свободен пазар в нея, с ясни правила, важащи без изключения за всички.”

  Тези правила са си регулации. Ако има правила срещу създаването на финансови, ипотечни и всякакви балони, то това са регулации срещу създаването на финансови, ипотечни и всякакви балони. В този ред на мисли има два вида регулации – полезни и вредни.

 25. Д.Н., въпроса, който повдигаш е всъщност въпроса за ролята на държавата изобщо – трябва ли да има държава и какви закони трябва да създава и налага тя.

  Дори най-отявлените либертарианци смятат ролята на държавата за много важна – но тя трябва да е ограничена в осигуряването на законова рамка, в която всички действат, а не да прокарва политически интереси и заради тях да се опитва да влияе на действията им. Държавата трябва да е безпристрастен рефер, а не да се опитва да насочва резултата от мача, защото се видя това какви последици има.

 26. В резултат от “справянето” с балона чрез надуване на нов, още по-голям, в съвсем скоро време само американците ще вярват в покупателната сила на долара…Подозирам, че ако изобщо 2012 се кани да ни изненадва с някакъв катаклизъм, той няма да е природен, а социален, финансов и икономически. Рухването на капиталови пазари, пенсионни системи, бунтове и хиперинфлация в глобален мащаб ми звучи доста апокалиптично, а е само един от възможните сценарии…И вече го дават по телевизията. Голият задник на маймуната винаги лъсва накрая. Една система, базирана върху измама (като възможността всеки американец да има собствен дом, илюзията за непрекъснат растеж на глобалните пазари, рисковото поведение на социалните фондове и неравновесието между свободата за придвижване на хора и капитали по света), независимо дали тази система е “свободна” или не, рано или късно бива заменена от природните сили на равновесието с друга, по-добра в началото поне. Покачващата се цена на златото говори за това, че хората, които знаят какво предстои, масово се презапасяват с благородния метал. Същото важи за горивата и недвижимите имоти. Умните хора купуват точно сега, когато достъпът до недвижима собственост е най-евтин, достъпът до кредитни ресурси – също. Последното не важи за бананови републики като България, разбира се, тук продължаваме да сме на вълната “кеш ис кинг”, да слушаме чалга и да ползваме кредитни карти с 20% лихва 🙂 Не виждам изгледи това да се промени скоро, защото българинът е финансово неграмотен и половината дни от календара му са празници, така че той рядко изтрезнява, за да повиши финансовата си грамотност. Просто ще започнем да мятаме обезценени банкноти в кръчмите, вместо салфетки, както сега. Но, “The show must go on”, нали така? 🙂 Сигурен съм, че пак ще се смеем последни. Просто “Господ е българин” и я обича тази земя 🙂 Сигурно затова животът ни е толкова интересен, хех.

 27. 🙂 A най-смешното е, че когато европейските страни осъзнаха тия доста очевидни факти и престанаха да “хвърлят пари” както казваш, надувайки нов балон, правителството на САЩ ги обвини, че заради тях се забавило излизането от кризата:
  http://kaka-cuuka.com/2562

  И то в момент, в който в повечето държави в Европа безработицата започва да спада и бюджетите да са балансират, а САЩ затъва все повече в дефицити и безработицата й официално е 9.88 – едно доста издайническо число, на което му личи колко креативни статистики и усилия са хвърлени, за да не прескочи двуцифрената психологическа бариера…

 28. Значи не съм ти разбрал философията напълно. Защото ми писна до не знам къде да слушам за дерегулация. Като чуя дерегулация без да ми е дефинирана (без дори да се спомене това, което ти каза в отговор към мен) си представям някаква пълна анархия на пазара. А това е почти толкова грешен подход, колкото да задушиш бизнеса с милиони регулации, коя от коя по-вредни.

 29. Регулациите биват два вида:

  – Едните са регулации, които имат за цел да постигнат някаква политическа цел, като насърчат някого или нещо или да затруднят някого или нещо, защото политиците/бюрократите смятат, че така “е добре за икономиката” или “е добре за обществото”. Пример от статията – насърчаването на нисколихвените заеми, за да “имат всички възможност да си купят жилище”.

  Тези регулации са лоши, защото изкривяват преценката на хората. Естествено, всеки човек си преценява дали може да си позволи жилище или не, но изкуствено ниските лихви подлъгват и купувачи и инвеститори.

  – Другия вид регулации са тия, които ограничават дадено поведение, защото се смята, че то е рисково или вреди на останалите хора. Тези регулации не са винаги вредни (защото някои видове поведение наистина представлява престъпление или измама, макар и завоалирани) но много често с тях се прекалява под предтекста за загриженост.

  Политици и бюрократи непрекъснато създават нови такива правила и изисквания, които далеч надхвърлят нуждата от сигурност и справедливост – било за да се покажат загрижени и дейни (политиците), било за да си улеснят живота (бюрократите), без да им пука че затрудняват живота на всички останали хора.

  В жилищния бизнес пример за такива регулации примерно са законите за строителството. Законите за безопасност и модерното “достъпност” често са доведени до абсурдност, поради което сградите се оскъпяват много. Не знам дали си се опитвал да строиш къща у нас, но със закон е определено колко най-малко трябва да ти е голяма тоалетната, колко да са стаите, да имаш килер и т.н. глупости, които нямат нищо общо с безопасността и би трябвало да са си само твоя лична работа…

 30. Съгласен съм. Значи сме on the same page. 🙂

  Между другото един от аргументите за даване на ниски кредити за купуване на жилище от по-бедни е, че по-“добрите” граждани са тези, които притежават дом, а не тези, които наемат. Има една такава “поговорка” в САЩ, че никой не иска да има за съсед наемател. Това го прочетох в The Battle (http://www.amazon.com/Battle-b.....0465019382). Та оттам и произлиза цялата идея за държавата и нейните хибридни проекти, най-големите от които Фани Мей и Фреди Мак. След като наемателите са “лоши” граждани (тоест по-немарливи и по-непукисти) не е лошо да се опитаме да решим тези проблеми, но, както ти правилно отбелязваш, натискът за ниски кредити не е работещ.

 31. neuromantic
  18/11/2010 - 13:07

  Всъщност точно “липсата на достатъчно строга държавна намеса във финансовия и имотния сектор са предизвикали балона и спукването му”. Надуването на балон няма как да мине за регулация. В този случай някой е използвал държавата за лични цели. Тя е просто инструмент. Много зависи в какви ръце е. С един чук можеш да забиваш пирони, но можеш и да строшиш нещо. Отговорността за кризата лежи не на плещите на държавата, защото тя е абстракция, а именно на големите капиталисти с големите им лостове за въздействие. Точно липсата на силен контрол върху финансовите операции позволява пазарна слободия.

  И преди съм казвал че истински свободен пазар можеш да направиш само сред малък кръг от хора и то ако почнеш от нулата, т.е. ще е временно състояние. Рано или късно се появяват мастити чудовища, по които политиците кацат като мухи и лобират за интересите им, които си купуват рейтингови агенции оценяващи кредитите и които принуждават малките хора да платят за последващата криза.

  Регулация може да се нарече единствено действието срещу въпросните мастодонти, не техните фриволни действия, били те осъществени с помощта на правителството или Конгреса. Само на теория държавата е самостоятелен организъм изграден от морално-перфектни елементи, служещи на народа. Държавата е маска зад която понякога се крият грозни физиономии, без никой да предполага, но винаги само и единствено маската поема цялата критика от феновете на либертата. Държавата не е шепа хора избрани да представляват населението. Всички ние сме държавата. И ако бъдещето принадлежи на свободния пазар, то силата на държавата трябва да се увеличава. И това не означава да се увеличи броя на бюрократите, а възможността на всеки редови гражданин да получи по един лост за въздействие, който не се изразява цифром (в $). Както и в правото няма числени релации.

  Регулация например е прокараната от Меркел забрана на късите продажби. Дали това е добър ход е друг въпрос. Умишленото наклоняване на везната с цел лична изгода не може да бъде наричано регулация. По същата логика регулация е и изнасянето на 12 милиарда долара от хазната ни направено от “държавата”, т.е. от комунистите на власт.

 32. Емилиян Танев
  19/11/2010 - 19:43

  Регулациите са проблема и тези, които твърдят обратното не знаят какво е направила държавата.

  Бизнес циклите са нещо нормално в една пазарна икономика. Проблемът е, че политиците използваха системата за да отлагат до безкрай корекцията на пазарите. Изведнъж това започна да трупа балон след балон и единственият изход винаги е бил нов балон.

  Съсредоточването на власт в шепа хора винаги е създавало проблеми. Основата на всичко е монетарната система в момента базирана на МРЗ-та и властта на централните банкери. Много обичам този цитат:

  Give me control of a nations money supply, and I care not who makes it’s laws.
  Mater Amschel Rothschild – founder of the Rothschild banking dynasty.

  Всичко започва от далечната 1913 г. със създаването на ФЕД и премахването на златният стандарт. Някой ще каже, че той е премахнат през 1971 г. при Никсън… Хубаво си помислете дали сте прави.

 33. Основен проблем на държавната регулация е, и винаги ще бъде, фактът, че тя се прави от човек за който единственото сигурно качество е способността му да бъде преизбиран.

  Демек, имаме случай с професионален олигофрен, който не разбира от собствената си област, пък ние очакваме да направи нещо полезно в съвсем различна такава.

  Ей на, пример на домашна почва: имаме си физкултурник за премиер. Какво ги учат във НСА за бюджети, или за икономика, или за политика?

  И тук не говорим дори за лобизъм – идеята за държава над необходимия санитарен минимум е само разхищение на пари… нашите пари.

 34. Георги Генков
  20/11/2010 - 17:08

  Златният стандарт е премахнат 70-те години, но това е само бледата сянка на златния долар.

 35. Bojidar Zimnikov
  21/11/2010 - 11:33

  Една от основните причини за кризите е премахването на златния стандарт. Махат го, защото хем искат да има достатъчно кретитиране, хем искат да манипулират икономиката, хем искат да я контролират.

  Накрая се получава манджа с грозде 🙂

 36. Bojidar Zimnikov
  21/11/2010 - 11:35

  Мдам, ФЕД е създаден точно с цел да контролира/манипулира икономиката, а златният стандарт е пречел това да се случи.

 37. Светослав Антонов
  29/11/2010 - 12:22

  Дълго време бях несъгласен с икономическите ти възгледи, но явно просто не съм те разбрал правилно.
  По принцип под държавни регулации може да се разбират две неща.
  Едното са държавни норми и стандарти за безопасност, тип – какви химикали могат да се слагат в храната, какво може да съдържат храни и лекарства, какви гаранции трябва да се искат при даване на заеми и ипотеки и т.н.
  Това са “добрите” регулации, и при едно добре устроено законодателство би трябвало да служат като бариери срещу злонамерени бизнес практики.
  Явно регулациите за които ти говориш са от другия вид – държавна намеса в свободната конкуренция, субсидиране на определени фирми, вратички в законодателството и т.н. Това са “лошите” регулации.
  При мен объркването стана заради известния телевизионен репортаж със Буш-старши относно ГМО, където той казваше че те (администрацията) са в “the de-reg business”, тоест бизнеса с де-регулации. Всъщност при Рейгън и при Буш започва драстичното намаляване на държавните регулации, тоест изисквания за тестване за безопасност в хранителния сектор, под натиска на големите компании. Като се абсртахираме от целия батак около ГМО в частност, това води до пускането на пазара на доста други “спорни” откъм здравен ефект хранителни добавки като аспартам и PCB, които са типичен пример за лобизъм от страна на определени частни интереси.

 38. Светославе, общо взето си на прав път, ама те съветвам да не разчиташ само на “либерални” издания, за да се информираш относно това какво е правила “администрацията на Буш”. Всички сенатори – демократи и републиканци са един дол дренки и вземат пари от едни и същи хора и гласуват съобразно това.

 39. Светослав Антонов
  29/11/2010 - 13:03

  Да, не се съмнявам че е така. Примера ми е с Буш и Рейгън, само заради “we are in the de-reg business”, и това какво аз разбирах до момента под “регулации”. Иначе ми е ясно, че корпоративните интереси си остават същите, независимо какво правителство е на власт.

 40. Детелин
  11/12/2010 - 15:24

  Чесно казано по-безмислена теория по въпроса скоро не бях чел.

 41. Честно казано, очевидното ти отношение тип “ъъъъъ” пред нещо което даже не можеш да разбереш, камо ли да обориш, а още по-малко да дадеш алтернативно обяснение, е доста забавно 🙂

 42. Проблема е все повече структурен… Не можеш да оставиш най-големите банки в света да фалират и то след подобна балонизация. Твърде голям ще е замаха на тежката невидима ръка и много ще помете.

  В такъв мащаб няма лична отговорност, а само колективна вина, която безкомпромисно се стоварва върху всички по един или друг начин. Така, както всички черпат облаги от участието си в социума, дори либертарианците.

  Всъщност борбата между държавата и бизнеса наподобява противопоставянето между поколенията.

  Когато държавата се отказва от някоя функция, друг трябва да я поеме. Това е като движението на влак от точка А до точка Б. Като включим конкуренцията и израстването, то държава, която е тръгнала от т.А теснолинейка, ще пристигне в т.Б множество влакове или вагонетка (каквато предсказват марксистите).

  Мен лично ме интересува влака или държавата от ново поколение, която е единоначална, авторитарна, със строга йерархия, както своите прадеди, но расте и се развива по-бързо от родителите си. А всеки гражданин има правото да избира дали да е част от нея или не.

 43. Все повече кризи ни очакват, докато забравим какво е здравно осигуряване, социално осигуряване, а също и полиция.

 44. Може това да ни се струва много странно, но социалната държава си отива, въпреки че уж протестите са за социални искания – но така само става все по-ясно колко държавата и политиците са НЕадекватни.

Leave a Reply

Задължителните полета имат *