Aвтор: Найл Фъргюсън
Информация в Goodreads
Оценка: 5/5 :)

Британската империя от 17-19 в. е най-голямата империя, съществувала някога в световната история – обхващаща приблизително 1/4 от територията и населението на планетата и доминираща в икономическо, социално, военно и политическо отношение…

Започнала с няколко незаконни пиратски поселища в няколко острова, продължила като редица отбранителни фортове в ключови пристанища в Америките, Индия и по някои ключови морски пътища, Британската империя достига при управлението на кралица Виктория т.н. Викторианска епоха, която е британският (а бих казал и световният) „златен век“ на икономика, култура, философия и научни открития.

Найл Фъргюсън е британски учен, специализиращ в икономическа и политическа история. Той си е поставил за цел да изясни не само произхода, развитието и западането на Британската империя, но което е още по-важно – с какво тя е повлияла на света, а и с какво империите по принцип са влияли и продължават да влияят на света.

Не е избегнат нито един въпрос – от основаването на първите пиратски поселища и узаконяването им от Британската корона, трудния път към надмощие над Холандската, Испанската и Португалската империи (които са много по-стари), борбите с Франция и Германия, експлоатацията на съществуващата институция на робството и последвалото й отхвърляне и забраняване в цял свят, доминиращите виждания във философско, социално, политическо и икономическо отношение и т.н.

Макар книгата да е написана многостранно и непредубедено, изводите относно световната история и развитие се натрапват от самите факти – Британската империя е имала недостатъците на своите предшественици (другите империи) и се е влияела от характерните за периода виждания, но благодарение на уникалната житейска и морална философия на Британия, успява да надскочи, макар и трудно, дотогавашната роля на империята като експлоататор и завоевател, и да стане не само гарант на световния мир, просперитет, търговия, демокрация и добро управление, не само активно да ги разпространява и където е нужно – да ги налага, но тя самата всъщност е единствения и уникален източник на тези практики и философии, те са създадени и произхождат именно от там.

А последните глави са особено интересни, с политическия анализ на автора на настоящия период и ролята на днешния световен хегемон, който не иска да признае дори пред себе си, че е империя и да има самочувствието и моралното превъзходство да се държи като такава – САЩ.

Издадена на български: не