Aвтор: Найл Фъргюсън
Информация в Goodreads
Оценка: 4/5 :)

Отдавна съм забелязал, че за много хора (включително и повечето завършили икономика, ако съдя по нивото на състуденти и колеги) финансите и икономиката са нещо свръхестествено – неразбираемо и сложно, пълно с чужди думички, формули, графики. За по-конспиративно настроените пък, финансите и икономиката са пъклен заговор за експлоатацията на човек от човека и понеже са неестествено състояние на обществото, трябва да бъдат премахнати/ограничени…

Понеже за разлика от гореописаните хора, не приемам света мистично или идеологически, а по-скоро причинно-следствено, за да разбера нещо, за да си го обясня, винаги ми е било най-удобно да погледна корените му, да видя от къде идва, как се развива, за да стигне до сегашното си състояние. Защото принципите са същите, само сложността се увеличава с времето – а е много по-лесно да разбереш първо принципите, на които са основани елементарните действия в миналото (за всичко става дума – човешки и семейни отношения, хранене, икономика и т.н.), които постепенно се усложняват днес.

Книгата на Найл Фюргюсън, подходящо наречена Възходът на парите: финансова история на света прави точно това в сферата на финансите – описва зараждането на икономическата активност още в древните общества, първите пари, как и защо са се появили. Преминава през античния свят и средновековието, обяснявайки първите финансови инструменти (акции, менителници) и как древните са ги прилагали,  възхода на банкерството и на италианската фамилия Медичи – първите международни банкери (самотни конници, разнасящи ковчежета с пари насам натам :) ) и обменители на валути. И, разбира се, стига до съвременния свят, с неизмеримо сложните финансови институции и операции.

Всъщност, в един определен смисъл, Възходът на парите: финансова история на света е много подобна на Богатството на народите на Адам Смит – защото обяснява по прост и разбираем начин развитието на финансовата система – от мидени черупки  през медни монети, до краткосрочни брейди облигации. Тя дава разбиране за финансите като за естествен и нормален резултат от взаимоотношенията между хората през вековете, които искат да търгуват и обменят стоки и блага.

Издадена на български: не