Aвтор: Айн Ранд
Информация в Goodreads
Оценка: 5/5 :)

Свят, в който думата „Аз“ е непозната – съществува само  „ние“ и колектива е всичко. Смисълът на живота е да работиш за другите и всякакви лични желания са забранени…

Това е светът в новелата „Химн“, в който хората даже нямат имена, а просто номера. Един от тях обаче си позволява да извърши нечуван грях – грехът на Предпочитането. Той Предпочита една жена пред всички останали т.е. влюбва се – а да предпочиташ един индивид пред друг по какъвто и да е начин е дискриминация и абсолютно забранено! Отгоре на всичко, той случайно открива останките от една забравена цивилизация – цивилизация на бетон и електричество, твърде различна от тази на свещи и петилетни планове, в която живее човечеството в момента…

Химн е практически пост-апокалиптичен разказ, в който апокалипсиса е бил това, че хората са започнали да поставят другите пред себе си, започнали са да мислят за това, което искат другите, а не за това, което искат те самите. И като резултат обществото се е превърнало в един мравуняк, в който всички работят до изнемога, а нямат никакъв личен живот, желания и стремежи, а цивилизацията запада и се връща едва ли не в каменната епоха, защото всяко развитие е плод на индивидуалния стремеж към знание и науката се гради не на консенсус, мнение и съгласие, а на истина, факти и лични постижения.