Aвтор: Стивън Хокинг
Информация в Goodreads
Оценка: 3/5 :-|

Още от древността въпросът какво е време и пространство, кога и как се е появило и накъде отива, занимава човечеството (или поне тези негови представители, които не е трябвало да мъкнат огромни камъни за пирамидите, докато някой ги плющи с камшик, щото тях точно съвсем други въпроси ги занимават). Кратка история на времето на Стивън Хокинг прави преглед на умодостиженията на учените от тогава до днес в тази насока…

За съжаление, цялата тази област от научното знание е дотолкова изцяло теоретична, че по мое мнение дори трудно може да се нарече „наука“ – доколкото научния метод се базира на емпирични доказателства и експерименти, а с началото на вселената и времето експерименти е доста трудно да се правят, а и да се правят (големия колайдер), те не доказват много, а по-скоро само отварят светогледа на учените за нови теории.  Така че тази част от човешкото търсене на познание е принудена да обединява мъгливите, неизследвани и труднопроходими краища на физиката и философията.

Не прави изключение и сегашния период, в който живееем, доминиран от т.н. квантова физика. Стивън Хокинг обяснява историята на това какво са мислили хората по въпроса от Аристотел до Айнщайн и от него насам, но честно да си кажа, теорията на относителността, която рошавия пич е измислил, аз не мога да я схвана – и от тоя период насам, всичката физика, описана в  Кратка история на времето ми е пълна обърквация.

Всъщност, това е още откак бях малък – чел съм детски книжки за теорията на относителността, научнопопулярни книги, писани от физици, учебници – не мога да я схвана и това е. Имам чувството, че мозъкът ми просто блокира пред идеята, че времето и пространството не са неизменни. По същия начин се чувствам, като чета книги за фотофрафия и се опитвам да разбера какво е бленда, скорост и фокус и как се съотнасят и влияят едно на друго – не, че е нещо сложно, ами просто… не мога да го схвана и това е.

Та затова Кратка история на времето получава 3/5 – не щото съм забелязал Стивън Хокинг да не е прав в нещо (ако и малко да имам съмнения относно неговата убеденост по някои въпроси, предвид колко далеч от всякаква емпирика са те все още), а просто й поставям средната оценка, защото това е една от книгите, които нямам мозъчния багаж да оценя.