Aвтор: Дж. Мартен Трост
Информация в Goodreads
Оценка: 3/5 :-|

Ясно ми беше, че щом съм се закачил на клона, изпадане няма – уредиш ли се да работиш там, до живот няма да те уволнят. Имаше един джентълмен, представител на Корея, в офис, съседен на моя. За трите години, които работих до него, не видях той да направи каквото и да е.  Някои дни идваше на работа – други не. На срещи и конференции кротко дремеше на стола си. Предполагам още е там и разбира се получава шестцифрената си заплата.

Чети нататък…