Aвтор: Антон Макаренко
Информация в Goodreads
Оценка: 4/5 :)

СССР в началото на 20 век, след Първата световна война и последвалата Комунистическа революция – една предимно земеделска и изостанала страна, с опустошена икономика и общество. Стотоци хиляди сираци и изоставени деца живеят на улицата, от малки крадат, участват в банди, обири, убийства… Дотолкова, че детските банди са добре известен проблем на цялата държава…

Чети нататък…